Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, để phòng tránh lây lan dịch bệnh tại cộng đồng, mọi người dân cần tuân thủ thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ.

Trước khi đeo khẩu trang phải rửa tay đúng cách với xà phòng hoặc dụng dịch rửa tay sát khuẩn có chứa ít nhất 60% cồn. Xác định phần trên, phần dưới của khẩu trang; xác định mặt trong, mặt ngoài theo đường may hoặc mặt đậm hơn ở bên ngoài; đeo và điều chỉnh khẩu trang che kín mũi, miệng đảm bảo không có khe hở giữa mặt và khẩu trang.

Việc tháo khẩu trang thế nào đúng cách?

Bộ Y tế hướng dẫn như sau: khi tháo khẩu trang chỉ cầm phần dây đeo sau tai (không chạm vào mặt ngoài khẩu trang); bỏ khẩu trang vào túi kín (nếu có), bỏ vào thùng rác có nắp đậy kín đối với khẩu trang dùng 1 lần; rửa tay đúng cách với xà phòng hoặc dụng dịch rửa tay sát khuẩn có chứa ít nhất 60% cồn.

Trong suốt quá trình đeo khẩu trang không chạm tay vào mặt ngoài khẩu trang, nếu chạm vào phải rửa tay đúng cách với xà phòng hoặc dụng dịch rửa tay sát khuẩn có chứa ít nhất 60% cồn. Tuyệt đối không dùng lại đối với khẩu trang dùng 1 lần; khẩu trang được sử dụng nhiều lần phải giặc theo hướng dẫn của nhà sản xuất sau mỗi lần sử dụng.

Trần Văn Đời