Dự buổi tập huấn có đại diện lãnh đạo Sở lao động thương binh  và xã hội, ông Lý Minh Vững, Ủy viên Ban thường vụ, Phó chủ tịch UBND huyện cùng với 232 đại biểu là lãnh đạo các xã, thị trấn, trưởng ấp, phó trưởng ấp, cộng tác viên ấp, khóm trên địa bàn.

Trong nhiều năm qua, Đảng và nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội và Huyện Thới Bình cũng không ngoại lệ, huyện luôn quan tâm đến công tác bảo trợ xã hội, chăm sóc trẻ em, anh sinh xã hội, giảm nghèo và bình đẳng giới. Mỗi năm huyện luôn đặt chỉ tiêu để thực hiện hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống của người dân đảm bảo an sinh xã hội. Trên địa bàn huyện hàng tháng hơn 5 ngàn đối tượng được hưởng các chính sách an sinh xã hội, hiện tại hộ nghèo của  huyện còn 928 hộ nghèo với tỷ lệ 2,76%, hộ cận nghèo 957 hộ, chiếm tỷ lệ 2,85% và huyện đang hướng tới không còn hộ nghèo trong tương lai.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được nghe triển khai Quyết định số 34 sửa đổi; Quyết định số 06 ngày 3/1/2019 về xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; Thông tư số 01 ngày 2/1/2019 của Bộ lao động thương binh và xã hội quy định về việc xác định mức độ khuyết tật; Nghị quyết số 03 của HĐND tỉnh Cà Mau quy định mức chi tặng quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi và Quyết định số 1853 ngày 27/10/2016 của UBND tỉnh Cà Mau về việc ban hành mức trợ cấp, trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội. Cùng ngày các đại biểu còn được hướng dẫn điều tra công tác giảm nghèo, cách thức điều tra và ghi biên bản tổng hợp phân loại hộ nghèo năm 2019. Qua lớp tập huấn giúp cho những người làm công tác lao động thương bình và xã hội, cộng tác viên trên địa bàn huyện nắm rõ hơn các nguồn văn bản để từ đó áp dụng vào thực tế đạt hiệu quả hơn, nhất là các chính sách chăm sóc trẻ em, an sinh xã hội, giảm nghèo và bình đẳng giới./.

 

MỸ HẰNG