Qua kiểm tra cho thấy, mô hình bước đầu có nhiều thuận lợi, cua phát triển khá tốt, đạt đầu con, hiện đã được hơn 2 tháng tuổi và nông dân tuân thủ đúng hướng dẫn kỹ thuật của ngành chức năng. Theo nhiều nông dân, nuôi cua quảng canh cải tiến ít công chăm sóc; dễ thực hiện, thức ăn chủ yếu là cá tạp, ốc, hến… nếu thành công sẽ đem lại lợi nhuận khá cao.

Đây được xem là mô hình sản xuất thích ứng biến đổi khí hậu ở tỉnh Cà Mau. Mô hình được thực hiện trên địa bàn 2 xã Thới Bình và xã Hồ Thị Kỷ với tổng diện tích 23ha, có 20 hộ dân tham gia đối ứng vốn, với tổng kinh phí nhà nước hổ trợ thực hiện trên 300 triệu đồng.

 

                                                                    LIÊU HỎN