Tham gia Đoàn công tác của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy có các đồng chí lãnh đạo các ban Đảng của Tỉnh ủy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Cà Mau. Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy, về phía xã Tân Lộc Bắc có các đồng chí thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, bí thư chi bộ, trưởng ban nhân dân ấp. Cùng dự làm việc với Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy và Đảng ủy xã Tan Lộc Bắc, có đồng chí Bí thư Huyện ủy Huỳnh Út Mười, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trần Văn Dũng và đại diện lãnh đạo một số ban, ngành cấp huyện.

        Đoàn công tác tham quan mô hình sản xuất lúa hữu cơ kết hợp nuôi tôm càng xanh tại ấp 1 xã Tân Lộc Bắc         

        Trước khi tiến hành làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy đã đến tham quan, khảo sát thực tế mô hình sản xuất lúa hữu cơ kết hợp nuôi tôm càng xanh ở ấp 1 xã Tân Lộc Bắc. Tại đây, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã gặp gỡ, trò chuyện cởi mở với chủ mô hình để nắm tình hình về những thuận lợi, khó khăn, những cách làm hay trong quá trình sản xuất, đồng thời động viên bà con ra sức phát triển sản xuất, phát triển kinh tế gia đình bền vững, hạnh phúc. 

          Tại buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã, trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị 9 tháng năm 2019 của Đảng ủy xã Tân Lộc Bắc và các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ và nhân dân xã Tân Lộc Bắc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trong 9 tháng năm 2019 đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, đồng chí  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy vui mừng trước kết quả xã Tân Lộc Bắc về cơ bản đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới, đang chờ cấp có thẩm quyền xét, công nhận. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đặc biệt lưu ý với Ban Chấp hành Đảng bộ xã sớm đề ra giải pháp hiệu quả để tháo gỡ, khắc phục những vấn đề hiện đang còn gặp khó khăn, hạn chế như: kết quả thu ngân sách còn thấp so với mặt bằng chung của huyện, tỉnh; hộ cận nghèo còn nhiều và nguy cơ trở thành hộ nghèo rất cao; tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội còn phức tạp; kết quả công tác phát triển đảng viên đạt rất thấp,...

Đ/c Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Lộc Bắc        

  Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề ra mục tiêu cho Đảng bộ và nhân dân xã Tân Lộc Bắc từ sau năm 2020 một mặt xã phải củng cố giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới và phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Để hoàn thành mục tiêu này, xã phải tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: (1) Đảng bộ và nhân dân xã Tân Lộc Bắc cần nhận thức và xác định rõ được những tiềm năng, lợi thế của xã, đó là: Xã vốn được chia tách ra từ xã Anh hùng lực lượng vũ trang (xã Tân Lộc), là lợi thế hết sức quan trọng về tinh thần, sức mạnh truyền thống của nhân dân. Xã hiện nay đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí, đã tiệm cận xã nông thôn mới. Hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội tương đối thuận lợi và đồng bộ, nhất là có tuyến Quốc lộ 63 và tuyên đường kết nối với Quản lộ Phụng Hiệp; diện tích đất, diện tích mặt nước thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, thuỷ sản,.... (2) Với tình hình phát triển kinh tế như hiện tại, xã cần phải tập trung rà soát để giá đúng thực chất về hiệu quả của các ngành sản xuất, xác định rõ ngành nào, lĩnh vực nào là phù hợp, đem lại hiệu quả cao, từ đó nghiên cứu, đề ra định hướng trong thời gian tới. (3) Thường xuyên rà soát các quy hoạch để thực hiện kịp thời việc điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của xã. Chú trọng tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân phát triển sản xuất, kinh doanh theo quy hoạch. (3) Quan tâm củng cố, nâng chất hộ gia đình, ấp, cơ quan, đơn vị văn hoá. Thực hiện tốt công tác phòng, chống các loại dịch bệnh nhằm chăm sóc, bảo vệ tốt sức khoẻ cho nhân dân. Thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh, cảnh quan, môi trường. (4) Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách đảm bảo an sinh xã hội và giải nghèo bền vững. Quan tâm nhiều hơn đối với các hộ cận nghèo, không để các hộ này trở thành hộ nghèo. (5) Tăng cường đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Chú trọng đảm bảo an ninh tôn giáo và giải quyết tốt các vấn đề có liên quan đến tôn giáo, dân tộc theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

          Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các Đảng ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng uỷ xã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác theo dõi, nắm chặt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Chỉ đạo thực hiện nghiêm quy chế làm việc của Đảng ủy, nhất là về nguyên tắc tập trung dân chủ, về giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong nội bộ. Quan tâm công tác dân vận chính quyền. Hoạt động của khối dân vận phải hướng về địa bàn ấp, sâu sát, gần gũi với nhân dân.

          Về đại hội đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị kỹ lưỡng về văn kiện và nhân sự theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30 - 5 - 2019 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, tỉnh và của huyện có liên quan. Trong đó, đối với văn kiện đại hội phải đánh giá sát đúng với tình hình thực tế. Về nhân sự phải thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình và đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định.

          Trước sự quan tâm sâu sát của Thường trực Tỉnh ủy cùng với những ý kiến chỉ đạo tâm huyết tại buổi làm việc của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, xã Tân Lộc Bắc được tiếp thêm sức mạnh trong thời điểm đã tiệm cận xã nông thôn mới năm 2019 và có thêm động lực để thực hiện mục tiêu phấn đấu xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới.

                                                                                                                                     ĐTK