Đóng vai trò quan trong công tác tuyên truyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện đẩy mạnh vận động người dân phòng chống dịch một cách chủ động không hoang mang. Đối với 1 số thông tin trên mạng gây hoang mang dự luận, mặt trận đã tập trung tuyên truyền, nhờ vậy người dân đã tin tưởng, yên tâm về công tác chống dịch của Đảng và Nhà nước.      Ông Nguyễn Hoàng Lượng, Chủ tịch MTTQ huyện Thới Bình cho biết: “ Thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình Mặt trận tiếp tục vận động người dân tuân thủ theo ý kiển chỉ đạo của chính quyền, giám sát thực tế nắm bắt thông tin dư luận xã hội trong nhân dân trong phòng chống dịch Covid-19, vào cuộc quyết liệt vận động người dân nắm và phòng chống đạt hiệu quả.”

          Thực tế hiện nay, người dân từ thị trấn đến nông thôn vùng sâu vùng xa đều hiểu rõ được sự nguy hiểm của dịch bệnh này, ý thức cảnh giác và phòng chống ngày một nâng cao. Thông qua các phương tiện truyền thông, trạm truyền thanh, loa phát thanh di động hay tuyên truyền trực tiếp, người dân đã ý thức hạn chế di lại và tổ chức đám tiệc đông người.

          Đặc biệt, phát huy vai trò xung kích tình nguyện, thanh niên huyện Thới Bình tích cực thực hiện nhiều phần việc cụ thể như: phát tờ rơi tuyên truyền đến người dân, tham gia trực các chốt kiểm dịch, phối hợp với BCH quân sự huyện tổ chức vệ sinh sắp xếp chuẩn bị khu vực cách ly tập trung địa phương. Toàn huyện có 2 khu cách ly tại Trung tâm Bồi Dưỡng Chính trị 44 giường và BCH quân sự huyện với quy mô 33 giường.

         

                                                THÙY LINH