Phòng văn hóa và thông tin huyện Thới Bình đơn vị nhận bài dự thi

Huyện Thới Bình phát động cuộc thi lần này, mong muốn chọn được biểu trưng (logo) tiêu biểu, mang nét đặc trưng riêng về lịch sử, văn hóa, kinh  tế, chính trị, xã hội để làm biểu trưng (logo) cho huyện Thới Bình. Đây là công trình, phần việc hết sức có ý nghĩa để khơi dậy lòng tự hào, nêu cao ý thức giữ gìn và phát huy truyền thống yêu quê hương đất nước…và là công trình, phần việc chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thới Bình lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngã ba Sông Trẹm địa điểm đặc trưng của huyện Thới Bình

Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Thới Bình không phân biệt đối tượng, độ tuổi tham gia, chỉ cần là công dân Việt Nam điều được tham gia (trừ thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng thẩm định, Tổ thư ký phục vụ Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) chính thức của huyện). Trường hợp đối với những người dưới 18 tuổi phải có người giám hộ hợp pháp có đủ năng lực, hành vi dân sự trước pháp luật làm đại diện thì mới có thể tham gia.

Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi tác phẩm dự thi không hạn chế số lượng, tác phẩm dự thi gửi về điạ chỉ Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Thới Bình, khóm 2, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Ngoài bìa thư ghi rõ Tác phẩm dự thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Thới Bình. Thời gian nhận tác phẩm đến hết ngày 18/02/2020.

Ban Tổ chức Hội thi sẽ chọn 01 tác phẩm làm biểu trưng (logo) của huyện, kèm theo tiền thưởng 40.000.000 đồng; ngoài ra, Ban Tổ chức hội thi chọn 05 tác phẩm để trao giải khuyến khích, mỗi giải trị giá  6.000.000 đồng.

Trần Văn Đời