Tổ chức ngày Hội đại đoàn kết tại ấp Tắc Thủ, xã Hồ Thị Kỷ

Theo đó các xã, thị trấn, khóm, ấp trên địa bàn huyện đã đồng loạt tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được diễn ra từ ngày 1-18/11. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc mang ý nghĩa thiết thực, sâu sắc, là dịp để người dân ở các khu dân cư trong huyện thắt chặt hơn nữa tinh thần đoàn kết, đồng tâm hiệp lực thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tạo ra sức mạnh tổng hợp để chung sức, chung lòng góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở từng địa phương. Bên cạnh việc chuẩn bị và tổ chức chu đáo cho Ngày hội, ở các xã, thị trấn, khu dân cư ấp, khóm tại những nơi tổ chức ngày hội rất đông bà con nhân dân trên địa bàn được tham gia phần lễ đó là cùng nhau ôn lại truyền thống 89 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và thưởng thức những tiết mục văn nghệ quần chúng về phần hội bà con được tham gia các trò chơi dân gian, xây dựng cộng đồng dân cư phát triển thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đồng thời tổ chức các hoạt động ý nghĩa như: thăm, tặng quà gia đình chính sách, cán bộ Mặt trận các thời kỳ, gia đình hộ nghèo tại địa phương, vệ sinh môi trường khu dân cư, chỉnh trang sạch, đẹp, khen thưởng, biểu dương các gia đình tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong thực hiện các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Ngày hội năm nay, các xã, thị trấn trong huyện đều chọn một khu dân cư để làm điểm chỉ đạo tổ chức Ngày hội của cấp mình. Tại mỗi điểm chỉ đạo ở từng địa phương, đều có sự tham dự của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, khối MTTQ và các đoàn thể để động viên phong trào thi đua ở các khu dân cư, giúp đỡ bà con tham gia Ngày hội vui tươi, ý nghĩa, an toàn, thiết thực. Nhờ đó, Ngày hội còn là dịp để cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý được tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, kiến nghị, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, động viên nhân dân tích cực sản xuất, phát huy vai trò, thế mạnh của các tổ chức thành viên trong việc vận động đoàn viên, hội viên của mình tham gia tổ chức, thực hiện các nội dung của Ngày hội.

Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn huyện luôn đi sâu, đi sát cơ sở để tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân nói chung của những hộ nghèo nói riêng để có kế hoạch hỗ trợ giúp đỡ một cách thiết thực nhất, qua kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2019 huyện Thới Bình có 459/ 1.448 hộ nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo trở thành hộ có thu nhập trung bình, khá trở lên. Một số đơn vị thực hiện khá tốt công tác giảm nghèo trên địa bàn là thị trấn Thới Bình chỉ còn 0,20% hộ nghèo, không có hộ cận nghèo. Ngoài ra còn có 9 ấp không còn hộ nghèo là ấp 9 xã Thới Bình,  ấp Tapasa 3 xã tân Phú, ấp 1, ấp 3 và ấp 7 xã Tân Lộc Đông, ấp Lê Hoàng Thá, ấp Nguyễn Huế xã Tân Bằng, ấp 2, ấp Cây Sộp xã Hồ Thị Kỷ./.

 

                                                                                       Thành Hiệp