Dự hội nghị có ông Nguyễn Tráng Kiện, Phó chủ tịch UBND huyện, ông Lê Văn Đen, Phó chủ tịch HĐND huyện, Ông Phạm Văn Đổi, Phó ban dân vận huyện ủy cùng lãnh đạo các ngành phối hợp, các đồng chí là ủy viên ủy ban MTTQVN huyện khóa X, nhiệm kỳ 2014-2019. Chủ tọa hội nghị ông Nguyễn hoàng Lượng, Ủy viên BTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN.

          Nhìn chung 6 tháng đầu năm Ủy ban MTTQVN và các tổ chức thành viên các cấp đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt nhiều kết quả tốt, công tác tuyên truyền được triển khai tập trung với nhiều nội dung trọng tâm và phong phú, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các chương trình phối hợp được triển khai sâu rộng, được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện. Đến nay, toàn huyện có hơn 29 ngàn/ 33 ngàn hộ đạt chuẩn văn  hóa, 94/104, 103/125 cơ quan, 8/11 xã  đạt chuẩn văn hóa NTM. Về thị trấn văn minh đô thị , qua đánh giá đến nay đạt 19/25 tiêu chí. Về công tác hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo bền vững, năm 2019 các xã, thị trấn đăng ký giảm 126 hộ nghèo, cận nghèo, hiện nay, Ủy ban MTTQVN các cấp  và các tổ chức đoàn thể đang tập trung tạo điều kiện, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo thực hiện phương án lao động, sản xuất, hỗ trợ vay vốn để phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo bền vững, hộ nghèo hiện nay của huyện còn 2,76%, hộ cận nghèo 2,85%. Từ đầu năm đến nay, quỹ Vì người nghèo huyện tiếp nhận trên 300 triệu đồng, theo đó hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà người nghèo. Đồng thời quỹ thác cho quỹ thanh niên lập nghiệp mượn để giúp nhau phát triển kinh tế. Vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa trên 800 triệu đồng, xây dựng 18 căn nhà cho người có công với cách mạng, trong đó xây mới 13 căn, sửa chữa 5 căn với số tiền 630 triệu đồng. Triển khai xây dựng 12 căn nhà cho hộ nghèo, kinh phí do công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Cà Mau hỗ trợ, mỗi căn trị giá 35 triệu đồng.

          6 tháng cuối năm 2019 MTTQVN và các tổ chức đoàn thể huyện đẩy mạnh tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật nhà nước; Thường xuyên nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tập hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh đến cấp ủy đảng, chính quyền. Thực hiện tốt chính sách dân tộc, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.

 

                                                                             MỸ HẰNG