cán bộ LĐLĐ huyện đang hướng dẫn thực hành

Mục đích của buổi tập huấn nhằm giúp cán bộ phụ trách công đoàn ở các công đoàn cơ sở nắm được cơ chế hoạt động và sử dụng được các tính năng cơ bản của phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn; khai thác các chức năng cập nhật, tra cứu thông tin đoàn viên phục vụ cho công tác theo dõi, tổng hợp thông tin báo cáo, quản lý đoàn phí…góp phần nâng cao hiệu quả quản công tác quản lý đoàn viên thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin.

Tại buổi tập huấn, đồng chí Dương Minh Tuấn, Phó chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Thới Bình đã trình bày và trực tiếp hướng dẫn cho cán bộ phụ trách công đoàn cơ sở sử dụng những tính năng của phần mềm quản lý đoàn viên, đồng thời giải đáp những thắc mắc trong quá trình tập huấn. Qua buổi tập huấn, hầu hết cán bộ phụ trách công đoàn tham gia tập huấn điều khai thác và sử dụng tốt những tính năng cơ bản của phần mềm quản lý đoàn viên như: nhập vào danh sách công đoàn viên mới; tiếp nhận và chuyển sinh hoạt công đoàn viên; tìm kiếm và xuất dữ liệu in thẻ công đoàn viên; báo cáo, thống kê công đoàn viên.

Theo Kế hoạch số 05/KH-LĐLĐ  của Liên đoàn lao động huyện, sau lớp tập huấn này, Liên đoàn lao động huyện sẽ tổ chức thêm 04 lớp tập huấn về sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên cho cán bộ phụ trách công đoàn ở tất cả các công đoàn, nghiệp đoàn trực thuộc Liên đoàn lao động huyện.

Trần Văn Đời