Ngày 10/6/2019, Liên đoàn Lao động huyện Thới Bình kết hợp với Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau tổ chức tập huấn cho hơn 100 cán bộ công đoàn là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra của các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện. 

          Đồng chí Trần Việt Hóa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh tham dự và triển khai các nội dung cơ bản về Công đoàn Việt Nam như: khái quát sự ra đời của tổ chức Công đoàn, vị trí, vai trò, tính chất, chức măng, nguyên tắc hoạt động và hệ thống tổ chức của Công đoàn Việt Nam; Công tác chính sách pháp luật và thi đua khen thưởng; Công tác tuyên truyền, giáo dục và công tác nữ công; Công tác văn phòng công đoàn; Công tác tài chính công đoàn; Công tác kiểm tra công đoàn…

          Qua lớp tập huấn nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở những kiến thức hết sức bổ ích, giúp cán bộ công đoàn nắm vững nguyên tắc cơ bản trong hoạt động công đoàn, từ đó sẽ làm cơ sở để vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo có hiệu quả trong suốt quá trình hoạt động, đáp ứng đầy đủ, kịp thời những kỳ vọng của người lao động vào tổ chức Công đoàn, góp phần đưa phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn đạt những kết quả ngày càng tốt hơn, khẳng định được vai trò, chức năng của tổ chức Công đoàn trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động./.

 

                                                   Thành Hiệp