Thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị sự nghiệp giáo dục của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Cà Mau. Năm học 2019 – 2020 huyện Thới Bình thực hiện sáp nhập 04 trường mầm non và 04 trường tiểu học.

Để ổn định công tác tổ chức công đoàn cơ sở ở các trường học mới sáp nhập nhằm kịp thời phối hợp với hiệu trưởng nhà trường trong hoạt động công đoàn năm học 2019 - 2020. Liên đoàn Lao động huyện Thới Bình đã quyết định giải thể 05 CĐCS đồng thời quyết định chỉ định 01 CĐCS lâm thời và củng cố nhân sự 03 CĐCS.

Đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Chủ tịch LĐLĐ huyện trao quyết định

chỉ định Ban Chấp hành lâm thời CĐCS Trường TH Biển Bạch
 

Sau khi quyết định củng cố công tác tổ chức, toàn huyện hiện có 1.716/1.056 nữ đoàn viên công đoàn sinh hoạt ở 53 CĐCS trường học trực thuộc.

                                                                                                                                                                                      Minh Tuấn