Tại hội nghị, Liên đoàn lao động huyện đã thông qua các văn bản hướng dẫn của Đảng, của Công đoàn về công tác cán bộ, giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, để bầu chức danh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đồng thời, tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với các nhân sự trong Ban thường vụ Liên đoàn Lao động huyện, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Kết quả, Đ/c Nguyễn Việt Hoa, được Ban Thường vụ huyện ủy Thới Bình điều động giới thiệu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ bầu chức danh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện nhiệm kỳ 2018 – 2023 với số phiếu đạt 100%.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, lãnh đạo huyện ủy Thới Bình mong muốn, trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Việt Hoa cần tiếp tục trau dồi phương pháp, rèn luyện, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo của người đứng đầu cơ quan LĐLĐ huyện, là trung tâm đoàn kết. Đồng thời là cầu nối thực hiện tốt hơn mối quan hệ giữa LĐLĐ với Huyện ủy, HĐND, UBND và các cơ quan ban, ngành đoàn thể huyện để nâng cao hơn nữa công tác chăm lo cho người lao động.

 

                                                                            LIÊU HỎN  (Trung tâm VH-TT-TT huyện TB)