Đến dự lễ có đ/c Dương Thanh Bình, ủy viên Trung ương đảng, Trưởng Ban dân nguyện của Quốc Hội, Đ/c Lê Văn Sử, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo huyện có đ/c Huỳnh Út Mười, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, đ/c Trần Văn Dũng, Phó bí thư thường trực, Chủ tịch UBND huyện, đ/c Lý Minh Vững, phó bí thư huyện ủy, phó chủ tịch UBND huyện và đông đảo cán bộ nhân dân trong xã về dự lễ.

Từ khi có chủ trương xây dựng nông thôn mới, Hồ Thị Kỷ là một xã nghèo của huyện Thới Bình có đông đồng bào dân tộc khơme sinh sống thuộc chương trình 135 của Chính Phủ chỉ đạt được 5 tiêu chí. Tuy nhiên, với sự nổ lực quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân trong xã đã tập trung tái cơ cấu sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội. Trong 5 năm qua, tổng giá trị sản xuất trong toàn xã ước đạt trên 980 tỷ đồng, tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân là 10,9%, đạt 113% chỉ tiêu nghị quyết. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 5 tỷ đồng, tổng chi ngân sách ước đạt gần 44 tỷ đồng, đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra. Trong đó sản lượng thủy sản ước đạt gần 32.000 tấn, sản lượng lúa ước đạt trên 10.000 tấn và sản lượng tôm ước đạt trên 12.000 tấn. Đời sống văn hóa tinh thần của người dân từng bước được nâng lên đáng kể, tỷ lệ hộ nghèo giảm hiện còn 1,81%, giảm 6,43%.

Phát biểu tại buổi lễ công bố, đ/c Lê Văn Sử, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch UBND tỉnh biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hồ Thị Kỷ trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Đồng thời đề nghị xã không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt theo hướng bền vững; tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật ngày càng đồng bộ, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng các công trình xây dựng, cơ sở vật chất, trang thiết bị đối với các trường học, trạm y tế, Trung tâm văn hóa xã, đáp ứng nhu cầu thiết yếu về học tập, chăm sóc sức khỏe, sinh hoạt văn hóa tinh thần ngày càng cao của nhân dân. Nhân rộng các mô hình có hiệu quả, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào địa phương nhằm giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho dân cư nông thôn nhất là đồng bào dân tộc góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo đúng định hướng. Đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới và tiếp tục phấn đấu để trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới năng cao của huyện.

Dịp này, UBND tỉnh, huyện đã trao tặng nhiều giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới./.

 

LIÊU HỎN