Mẫu đăng ký tham gia cuộc thi sáng kiến vì cộng đồng

 

Cuộc thi “sáng kiến vì cộng đồng” là hoạt động cơ bản nằm trong chương trình sáng kiến vì cộng đồng được tổ chức thường kỳ 02 năm/1 lần, với mục tiêu tìm ra những sáng kiến, ý tưởng, những dự án sáng tạo, nhằm giải quyết các vấn đề về cộng đồng, xã hội, xây dựng nét văn hóa đẹp cho mỗi con người Việt Nam, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh.

Cuộc thi “sáng kiến vì cộng đồng” do Tạp chí Cộng sản, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp tổ chức.

 Để tham gia cuộc thi này, cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức và người lao động huyện Thới Bình truy cập vào địa chỉ www.sangkienvicongdong.vn tải và in “bản đăng ký tham gia”, điền đầy đủ thông tin và gửi “bảng đang ký tham gia”, các tài liệu khác: video, thiết kế đồ họa, ảnh chụp…(nếu có) về Ban Thư ký Tạp chí Cộng sản, số 28 Trần Bình Trọng, Hà  Nội. Ngoài bìa thư ghi rõ “Tham gia Cuộc thi sáng kiến vì cộng đồng”, thời gian đăng ký đến hết ngày 31/3/2020.

Giải nhất được tặng Bằng khen của Ban Tổ chức, Kỷ niệm chương của chương trình, 50.000.000 đồng tiền mặt; Giải nhì được tặng Bằng khen của Ban Tổ chức, Kỷ niệm chương của chương trình, 35.000.000 đồng tiền mặt; Giải ba được tặng Bằng khen của Ban Tổ chức, Kỷ niệm chương của chương trình, 25.000.000 đồng tiền mặt; Giải khuyến khích được tặng Bằng khen của Ban Tổ chức, Kỷ niệm chương của chương trình, 10.000.000 đồng tiền mặt.

Trần Văn Đời