Tại kỳ họp, trên tinh thần dân chủ, đoàn kết HĐND huyện đã tiến hành các bước theo quy trình bầu các chức danh Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND và bầu Trưởng ban, Phó Trưởng các Ban HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kết quả, ông Trần Văn Dũng, phó bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khóa XI tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND huyện khóa XII, ông Nguyễn Hoàng Lâm – UVBTV huyện ủy, được bầu giử chức Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XII; ông Trần Phương Nam - UVBTV huyện ủy được bầu giử chức Trưởng ban pháp chế HĐND huyện và ông Trần Văn Đoan - UVBTV huyện ủy được bầu giử chức Trưởng ban KT-XH - HĐND huyện khóa XII nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Lý Minh Vững - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khóa XI tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hoàng Bạo, Trần Minh Nhân tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, với tỷ lệ phiếu tín nhiệm đạt cao.

                                                                           LIÊU HỎN

(Trung tâm VH-TT-TT huyện TB)