Bước sang quý II/2020, lãnh đạo huyện Thới Bình chỉ đạo các ngành chức năng theo dõi và có biện pháp triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tình trạng hạn hán xâm nhập mặn. Kết quả đến nay huyện đã chủ động kiểm soát tốt dịch bệnh, không có trường hợp nào dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Tuy nhiên thời gian qua huyện tập trung công tác phòng, chống dịch cùng với ảnh hưởng hạn hán gay gắt đã và đang tác động nhiều mặt trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội nhất là đời sống sinh hoạt của bà con còn gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó cấp ủy đảng, thực hiện nghiêm các biện pháp các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và hạn hán xâm nhập mặn. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn đúng đối tượng, tiêu chuẩn theo qui định, ứng phó kịp thời tình hình hạn hán và xâm nhập mặn, đảm bảo không gây thiệt hại cho người dân, huyện sẽ xây dựng lịch thời vụ, thông báo cho nông dân biết để chủ động bơm nước phục vụ sản xuất. Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; tăng cường công tác khuyến nông, khuyến ngư, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả.

Song song đó, huyện cũng sẽ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng. Thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tập trung chỉ đạo Đại hội Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy, hoàn chỉnh văn kiện, nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện Thới Bình lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đảm bảo đúng theo kế hoạch số 108-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy. Tập trung thẩm tra, xác minh, kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ trong quy hoạch. Tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xác định dấu hiệu vi phạm để tiến hành kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị. Chú trọng kiểm tra các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và những vụ việc nổi cộm, bức xúc, được dư luận quan tâm./.

Thành Hiệp