Ngày 20/02/2020, Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Thới Bình có chuyến đi kiểm tra thực tế mô hình nuôi Cua biển thâm canh 2 giai đoạn tại 8 hộ dân ở ấp tắc Thủ xã Hồ Thị Kỹ với qui mô 8 ha, thời gian thả nuôi hơn 2 tháng. Qua kiểm tra cho thấy Cua phát triển khá tốt, trọng lượng khoảng 40gam/con, dự kiến 3 tháng nữa là thu hoạch ướt đạt 3 con/1kg, với giá bán hiện tại 250 ngàn đồng/1kg, sau khi trừ chi phí người dân thu nhập hơn 150 triệu đồng/ ha.

 Đây là mô hình mang lại hiệu quả cao, giúp cho người dân nắm bắt được kỹ thuật nuôi Cua biển thâm canh 2 giai đoạn, nâng cao tỷ lệ sống, giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất, nâng cao thu nhập, từng bước thay đổi nhận thức của người dân, trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất tiến đến mô hình liên kết các hộ nông dân để sản xuất theo qui mô lớn, tập trung định hướng theo hình thức kinh tế hợp tác trong thời gian tới./.

 

 

     Thực hiện:  Thành Hiệp

      Đài TT Thới Bình