.

          Qua kiểm tra, hầu hết cán bộ, công chức, viên chức đều thực hiện nghiêm túc về giờ giấc làm việc, thái độ tiếp xúc công dân hòa nhã, lịch sự… tuy nhiên, vẫn còn một số cán bộ, công chức chưa đeo thẻ, lịch công tác chưa ghi nội dung cụ thể. Một số phòng làm việc tài liệu sắp xếp chưa gọn gàng, bảng niêm yết thủ tục hành chính chưa đúng theo quy định, chưa cập nhật bổ sung các văn bảng mới có hiệu luật, ý thức bảo vệ tài sản công chưa cao, giải quyết thủ tục hành chính còn chậm, chuyên môn nghiệp vụ chưa có tính chuyên nghiệp... Riêng tại xã Tân Lộc Đông ngay thời điểm kiểm tra nhiều vị trí của cán bộ, công chức, viên chức vắng mặt không rõ lý do.

         Tổ kiểm tra công vụ huyện đề nghị lãnh đạo 2 xã Tân Lộc Bắc và Tân Lộc Đông có kế hoạch thành lập tổ kiểm tra, giám sát để chấn chỉnh lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chấp hành tốt những quy định của Chính phủ, của UBND tỉnh, huyện nhằm phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn./. 

                                                Minh Phong