Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ huyện, các đồng chí Bí thư đảng ủy, chi bộ trực thuộc Huyện ủy; thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; chủ tịch UBND các xã, thị trấn.    

          Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên.

Sau 12 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn huyện Thới Bình đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Huyện đã thực hiện đề án tái cơ cấu toàn diện ngành nông nghiệp theo hướng năng cao giá trị gia tăng, áp dụng các tiến bộ khoa học-công nghệ vào sản xuất để giảm chi phí, nâng cao chất lượng cho sản phẩm nông nghiệp, với thế mạnh là tôm, lúa, huyện đã phát triển thành ngành hàng chủ lực là ngành hàng tôm và ngành hàng lúa-gạo đủ sức cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại trên thị trường.

Huyện đã tập trung chỉ đạo việc ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, đưa các loại giống lúa có năng suất, chất lượng cao như: RVT, ST20, ST24…vào sản xuất, đem lại hiệu quả rất cao. Bên cạnh đó, việc áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, giúp giảm bớt sức lao động cho người nông dân, khắc phục tình trạng thiếu lao động chính vụ, tiết kiệm chi phí, tăng năng suất, hiệu quả kinh tế. Nguồn nhân lực cho ngành nông nghiệp được đào tạo, có 57,6% lao động nông thôn của huyện đã qua đào tạo nghề, trong đó 29,08% lao động qua đào tạo có chứng chỉ nghề trở lên.

Huyện đã đã huy động được 3.673 tỷ đồng đề đầu từ xây dựng nông thôn mới, có 8/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, dự kiến cuối năm 2021 có 11/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn được đầu tư phát triển đồng bộ, 100% trục đường liên xã đạt chuẩn theo quy định của Bộ giao thông vận tải. Hệ thống hạ tầng thủy lợi từng bước được xây dựng, duy tu, sửa chữa, cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất của nhân dân.

Huyện đã từng bước chuyển đổi hình thức tổ chức sản xuất từ sản xuất cá thể, nhỏ lẻ, tự phát sang sản xuất tập thể trong các hợp tác xã, tổ hợp tác, câu lạc bộ,…Toàn huyện có 24 hợp tác xã, 59 tổ hợp tác đang hoạt động, với tổng vốn điều lệ trên 14,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, Huyện đã huy động tối đa nguồn lực của địa phương, huy động nguồn vốn của doanh nghiệp, các khoản đóng góp theo nguyên tắc tự nguyện của Nhân dân, các khoản viện trợ không hoàn lại của tổ chức, cá nhân, các nguồn vốn tín dụng và các nguồn vốn hợp pháp khác…để phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân của huyện.

          6 tháng đầu năm 2021 đạt nhiều kết quả.

6 tháng đầu năm, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân trong huyện. Nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị đã khắc phục khó khăn, thách thức để tổ chức triển khai, thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Thu hoạch thủy sản được 24.000 tấn, đạt 57,4%, tăng 27,72%,  trong đó sản lương tôm 11.200 tấn, đạt 65,9%, tăng 55,12% so cùng kỳ; xuống giống hè thu được 500 ha đạt 100% kế hoạch; thu ngân sách nhà nước được hơn 37 tỷ đồng, đạt 61,71%, tăng 19,44%; tỷ lệ hộ gia đình sử dụng điện an toàn đạt 98,475, tăng 1,73% so cùng kỳ; độ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 92,01%; bình quân chung toàn huyện mỗi xã đạt 18,27 tiêu chí xã nông thôn mới, tăng 0,46 tiêu chí so với cuối năm 2020…

Trần Văn Đời