Sáng ngày 15 tháng 02 năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Thới Bình tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2019 “xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho cán bộ chủ chốt của huyện.

          Tham dự Hội nghị có 179 đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện đã nghỉ hưu qua các nhiệm kỳ trên địa bàn huyện. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XII); đồng chí Phó chủ tịch HĐND huyện. Các đồng chí bí thư, phó bí thư đảng ủy, chi bộ ngành huyện trực thuộc Huyện ủy; trưởng, phó trưởng các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Các đồng chí báo cáo viên cấp huyện. Các đồng chí Ủy viên ban thường vụ đảng ủy, Phó Ban Tuyên giáo đảng ủy các xã, thị trấn.

          Tại hội nghị các đồng chí đã được nghe báo cáo viên triển khai chuyên đề năm 2019 với hai nội dung trọng tâm là: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; Chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

          Nhìn chung, Hội nghị lần này báo cáo viên đã truyền tải được những nội dung cốt lỗi của chuyên đề năm 2019.

Buổi chiều cùng ngày Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2019 “xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho hơn 290 đồng chí đảng viên ngành huyện.

Nguyễn Hoàng Thống