Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và đồng chí Trần Văn Tý, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

          Tại Hội nghị, đại biểu đã tập trung nghiên cứu, tham luận, thảo luận, đánh giá làm rõ những thành tựu, bài học kinh nghiệm qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 - 5 - 2016 của Bộ Chính trị; đồng thời làm rõ thêm một số nội dung, bàn các giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Di chúc và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian tới. Qua đó, Hội nghị đã thống nhất đánh giá:

          50 năm qua, cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, Đảng bộ và nhân dân huyện Thới Bình dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện tốt những điều Bác Hồ nhắn nhủ trong Di chúc trước lúc Người đi xa. Các tầng lớp nhân dân huyện Thới Bình đã phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, luôn kề vai sát cánh cùng với đồng bào miền Nam và cả nước vượt qua bao gian khổ, hy sinh làm nên đại thắng mùa Xuân 1975, giải phòng hoàn toàn miền Nam, thống nhất toàn vẹn giang sơn đất nước, đập tan cuộc xâm chiếm của tập đoàn phản động Pôn Pốt - Iêng xa ry, giải phóng tuyến biên giới Tây Nam Tổ quốc.

          Dưới ngọn đuốc soi đường chỉ lối của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và các chủ trương, nghị quyết của Đảng, từ sau ngày thống nhất đất nước, cán bộ và các tầng lớp nhân dân Thới Bình luôn năng động, sáng tạo trong học tập, công tác, lao động sản xuất, một lòng một dạ kiên trung theo Đảng, theo Bác Hồ kính yêu, đã khẩn trương bắt tay vào công cuộc xây dựng, tái thiết quê hương từ đống đổ nát của chiến tranh để lại. Từ chỗ đồng đất Thới Bình hầu như bị hoang hoá, đất sản xuất được rất khan hiếm, phần lớn diện tích đất bị phèn mặn, không sản xuất được của những năm đầu sau giải phóng. Thì hiện nay, toàn huyện đã có trên 50.000 ha mặt nước nuôi thuỷ sản và trên 23.000 ha đất trồng lúa, với sản lượng cuối năm 2018 đạt gần 40.000 tấn thuỷ sản và gần 95.000 tấn lúa. Trong 3 năm gần đây (2016-2018), tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 8,36%. Cho đến những năm đầu thập niên 90, trên địa bàn huyện chưa có một km đường nhựa hay đường bê tông, hầu hết là đường đất đen, cầu khỉ, giao thông đi lại bằng đường bộ gặp rất nhiều khó khăn; cả huyện chưa có điện thắp sáng, trường học bằng cây lá tạm, thông tin liên lạc khó khăn, các cơ sở y tế, trang thiết bị khám và chữa bệnh cho nhân dân thiếu thốn, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, bộ mặt nông thôn chưa khởi sắc… Thì đến nay, hệ thống điện - đường - trường - trạm - thông tin liên lạc đã khá đồng bộ.  Mạng lưới giao thông đường bộ cơ bản đã được khép kín trong toàn huyện. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo với 61 trường học được xây dựng kiến cố, khang trang, trong đó có 33 trường học đã đạt chuẩn quốc gia. Lĩnh vực y tế với 12/12 xã, thị trấn đạt chuẩn Bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Diện mạo huyện nông thôn mới đang ngày càng hiện hữu rõ nét. Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế và làm tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, nên đời sống của đại bộ phận nhân dân huyện nhà được nâng lên rõ rệt, với mức thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2018 đạt 40,03 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,76%, hộ cận nghèo còn 2,85%.

          Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Trải qua 12 kỳ đại hội, Đảng bộ huyện và các cấp ủy trực thuộc không ngừng lớn mạnh và ngày càng trong sạch vững mạnh toàn diện. Đại bộ phận cán bộ, đảng viên luôn vững vàng về tư tưởng chính trị, trong sáng về phẩm chất đạo đức, có trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ qua từng giai đoạn cách mạng.

          Kế thừa, phát triển từ những thành tựu, kinh nghiệm và sự lan toả trong quá trình thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị 06-CT/TW của Bộ Chính trị khoá X, Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XI, từ năm 2016 đến nay, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân trong huyện đã luôn dành sự quan tâm đặc biệt trong việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến rõ nét, sự lan toả sâu rộng, hình thành ý thức tự giác trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân về học tập và làm theo Bác, làm xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình người tốt việc tốt, tạo động lực, sức mạnh tổng hợp thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững hơn.

          Song bên cạnh những thành tựu quan trọng đã đạt được, Hội nghị cũng đã thẳng thắn nhìn nhận rằng 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Đảng bộ huyện vẫn còn gặp nhiều khó khăn, chưa thoả lòng mong đợi của Bác Hồ kính yêu. Đó là hiện nay đời sống của một bộ phân nhân dân có mức sống dưới mức trung bình, một số gia đình chính sách, người có công với nước còn gặp những khó khăn nhất định, một số em học sinh vì hoàn cảnh gia đình phải nghỉ học giữa chừng để phụ giúp cha mẹ mưu sinh cuộc sống,... Vẫn còn một vài tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị chưa quyết liệt, sâu sát và sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, nhất là trong việc hướng dẫn, tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký học tập và làm theo Bác. Một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thiếu gương mẫu trong rèn luyện, tư dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, thậm chí có trường hợp vi phạm nguyên tắc, kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước,...

Đ/c Lê Bình Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu kết luận Hội nghị     

            Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Bình Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị trong thời gian tới, các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phát huy cao những thành tựu, kinh nghiệm đã đạt được trong 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đồng thời nỗ lực khắc phục những hạn chế, khó khăn còn gặp phải trong thời gian qua để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: (1) Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt nhằm làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân thật sự thấm nhuần sâu sắc về tầm quan trọng, ý nghĩa và những giá trị to lớn của Di chúc Hồ Chủ tịch, của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Để mọi người nhận thức rõ trách nhiệm của mình, từ đó đề cao tinh thần tự giác trong học tập và làm theo Bác, thực sự xem việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và suốt đời. (2) Quá trình thực hiện, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể hàng tháng, hàng quý, hàng năm phải cụ thể hoá một cách sâu sắc, cụ thể, dễ hiểu, dễ làm nhất tư tưởng, nội dung của Di chúc và Chỉ thị số 05-CT/TW, các chuyên đề hàng năm gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khoá XII để chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện hiệu quả. Trong chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hàng năm viết bản cam kết và xây dựng kế hoạch hành động cá nhân phải sát với chức trách, nhiệm vụ và vị trí việc làm; lấy kết quả việc thực hiện bản cam kết và kế hoạch hành động là một tiêu chí quan trọng để bình xét các danh hiệu thi đua và đánh giá, phân loại chất lượng hoạt động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hàng năm. (3) Tuỳ vào điều kiện cụ thể, từng cấp, từng ngành, cơ quan, đơn vị phải chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong việc đề ra hình thức, phương pháp để tổ chức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Chú trọng lồng ghép việc học tập và làm theo Bác với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của từng ngành, cơ quan, đơn vị. (4) Coi trọng việc nêu gương, nhất là đối với người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị. Mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân thường xuyên tự soi rọi bản thân, để tự uốn nắn, điều chỉnh những điều chưa tốt trong sinh hoạt, học tập, công tác, lao động sản xuất. (5) Kịp thời khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, những cách làm hay, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác. Việc khen thưởng, nhân rộng cần phải được làm thường xuyên và chặt chẽ, không nhất thiết phải chờ đến hội nghị sơ kết, tổng kết. (6) Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, các cấp ủy đảng phải tăng cường kiểm tra giám sát thường xuyên và theo chuyên đề; các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy tốt vai trò giám sát; bí thư chi bộ, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải thường xuyên tự kiểm tra, giám sát chặt chẽ đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của mình.

Đại diện các tập thể, cá nhân tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 03 năm 2016-2018 được biểu dương, khen then thưởng tại Hội nghị        

         Cũng trong khuôn khổ nội dung Hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quyết định biểu dương, khen thưởng cho 07 tập thể và 20 cá nhân có thành tích tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 03 năm (2016-2018). Phần thưởng cho mỗi tập thể gồm Giấy khen, Biểu trưng và 840.000 đồng; phần thưởng cho mỗi cá nhân gồm Giấy khen, Biểu trưng và 420.000 đồng. Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã trao 10 giải thưởng, gồm 01 giải Nhất trị giá 2.000.000 đồng, 02 giải Nhì mỗi giải trị giá 1.500.000 đồng, 03 giải Ba mỗi giải trị giá 1.000.000 và 04 giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 500.000 đồng cho 10 đội thi đạt giải trong Hội thi tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào ngày 27 - 8 - 2019.

                                                                                                                                                               ĐTK