Việc tổ chức Hội thi là nhằm để tiếp tục khẳng định giá trị to lớn, trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh và ý nghĩa thiêng liêng của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đời sống chính trị - xã hội; tạo điều kiện giúp các thí sinh có nhận thức sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những nội dung cơ bản trong Di chúc thiêng liêng của Người. Đồng thời là dịp để bồi dưỡng truyền thống cách mạng, tình cảm yêu nước, thúc đẩy tinh thần tự giác học tập, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân huyện nhà, tạo sức lan toả để đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu và ngày càng hiệu quả, thiết thực hơn.

          Tham dự Hội thi lần này có sự góp mặt của 20 đội thi, với tổng số 100 thí sinh là những cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang ở các phòng, ban, ngành cấp huyện và các xã, thị trấn. Theo đó, 20 đội thi sẽ được chia thành 10 lượt thi, mỗi lượt thi gồm 02 đội tham gia thi ở 02 phần thi, gồm phần Giới thiệu và phần Bốc thăm trả lời câu hỏi. Đối với phần thi Giới thiệu, trong thời gian 10 phút, mỗi đội thi sẽ thể hiện một trong các nội dung như: ca hát múa minh hoạ, tiểu phẩm, hò, vè, hùng biện, kể chuyện,... có chủ đề liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ; về nội dung, ý nghĩa của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; liên hệ vận dụng vào thực tế công tác ở cơ quan, đơn vị. Phần thi Bốc thăm trả lời câu hỏi sẽ được tiếp tục ngay sau khi 02 đội đã kết thúc xong phần Giới thiệu. Trong phần thi này, mỗi đội được bốc thăm 01 lần tương ứng với 01 câu hỏi và có thời gian 10 giây để chuẩn bị câu trả lời, hết thời gian chuẩn bị mỗi đội có 05 phút để trả lời. Khi hết 05 phút mà đội bốc câu hỏi không có câu trả lời hoặc trả lời không đúng, chưa đầy đủ thì đội còn lại được giành quyền trả lời hoặc bổ sung trong thời gian 03 phút.

Đ/c Lê Bình Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thi phát biểu khai mạc     

        Đến dự và phát biểu khai mạc Hội thi, đồng chí Lê Bình Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thi đã nêu bật vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam nói chung và của huyện Thới Bình nói riêng. Đồng chí nhấn mạnh: Ngày 02 tháng 9 năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, người chiến sĩ cộng sản lỗi lạc, Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất, trọn đời cống hiến cho độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân, đã vĩnh biệt thế gian về với cõi vĩnh hằng, để lại nỗi tiếc thương vô hạn cho đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè khắp năm châu bốn bể. Trước lúc đi xa để gặp “Cụ Các Mác, Cụ Lênin và các vị cách mạng đàn anh khác”, Người đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta bản Di chúc thiêng liêng, kết tinh trong đó những điều cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

          Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Người bắt đầu viết từ ngày 10 tháng 5 năm 1965, kết thúc vào ngày 19 tháng 5 năm 1969, đúng vào dịp kỷ niệm 79 năm ngày sinh nhật của Bác và được Bộ Chính trị công bố vào ngày 09 tháng 9 năm 1969. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện có giá trị vô cùng to lớn đối với quá trình cách mạng và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, vạch ra phương hướng cho cách mạng Việt Nam cả hôm nay và tương lai mai sau. Những lời cặn dặn và mong muốn trong Di chúc vô cùng giản dị mà thiêng liêng, có ý nghĩa lịch sử và thời đại sâu sắc, đồng thời thấm đẫm tinh thần nhân văn cao cả; là tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân, với sự nghiệp cách mạng của một bậc thiên tài trọn đời vì Đảng, vì nước, vì nhân dân.

          50 năm qua, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là ngọn đuốc soi đường, là kim chỉ nam cho mọi hành động của cách mạng Việt Nam, là nguồn cỗ vụ động viên tinh thần vô giá giúp toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi vẻ vang trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Cùng với cả nước, 50 năm qua, dưới ánh sáng soi đường của Di chúc, Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân huyện Thới Bình luôn phát huy cao truyền thống anh hùng, tinh thần yêu nước, đoàn kết, đồng tâm hiệp lực vượt qua khó khăn, tập trung sức mạnh và trí tuệ của toàn dân, nỗ lực đưa huyện nhà thoát khỏi tình trạng đói nghèo và từng bước vươn lên phát triển bền vững theo hướng văn minh, hiện đại, nhằm thực hiện tốt những điều Bác Hồ kính yêu mong muốn trước lúc đi xa.

          Để Hội thi diễn ra và kết thúc đạt kết quả cao nhất, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu các đội thi và các thí sinh chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế, quy định của Hội thi và nêu cao tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, phát huy trí tuệ, bình tĩnh, tự tin để thực hiện tốt các phần thi của mình. Ban giám khảo, Tổ Thư ký phát huy cao tinh thần dân chủ, công tâm, khách quan và trách nhiệm trong việc chấm điểm, tổng hợp, quyết định kết quả của các phần thi theo quy định. Đề nghị lực lượng cổ động viên có mặt xuyên suốt trong quá trình diễn ra Hội thi, để động viên, cổ vũ nhiệt tình cho các đội thi. Đề nghị các phóng viên, cộng tác viên báo, đài kịp thời đưa tin, tuyên truyền kết quả hội thi, góp phần cho Hội thi thành công tốt đẹp.

Hai đội thi: Đảng ủy Quân sự huyện và Đảng ủy xã Tân Bằng tham gia tranh tài tại Hội thi   

           Sau bài phát biểu khai mạc của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thi, các đội thi đã tiến hành phần thi của mình trên tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, trung thực, khách quan và dân chủ. Dự kiến, Hội thi sẽ diễn ra và kết thúc trong ngày 27 tháng 8 năm 2019. Trong tổng số 20 đội thi, Ban Tổ chức sẽ chọn ra 10 đội đạt kết quả cao nhất để trao 10 giải thưởng (gồm 04 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 03 giải Ba mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng, 02 giải Nhì mỗi giải trị giá 1.500.000 đồng và 01 giải Nhất trị giá 2.000.000 đồng.

                  

                                                                                                                                                             ĐTK