Trên cơ sở thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 2016-2020 và khả năng giải ngân, thực hiện của từng dự án trong giai đoạn 2016-2020, huyện Thới Bình tiếp tục xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

          Theo đó, giai đoạn 2021-2025, huyện dự kiến khởi công mới 15 dự án, với tổng số tiền dự kiến khoảng 132 tỷ đồng. Trong đó 03 dự án, nguồn vốn khoảng 100 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tập trung và nguồn thu sử dụng đất do tỉnh quản lý; 05 dự án, nguồn vốn khoảng 66 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ ngân sách huyện; 07 dự án, nguồn vốn khoảng 66 tỷ đồng từ nguồn vốn xổ số kiến thiết.

Trần Văn Đời