Hội nghị được diễn ra trong một ngày, các đại biểu sẽ được tiếp thu các chuyên đề: Về bảo vệ môi trường sống, những tác động của quá trình biến đổi khí hậu đối với nước ta, các chính sách dân tộc gắn với bảo vệ môi trường nông thôn và xây dựng nông thôn mới…

Ngoài ra, các đại biểu còn được tranh luận, giải đáp những vướng mắc của đồng bào dân tộc thiểu số trong việc thực hiện các văn bản trên, giúp đồng bào hiểu rõ pháp luật, biết vận dụng pháp luật để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình, đồng thời, góp phần ổn định trật, an toàn xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 

LIÊU HỎN