UBND huyện Thới Bình vừa ban hành hành kế hoạch thực hiện Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2019-2025. Theo đó, mục tiêu đề ra đến năm 2020 có 35% trẻ em độ tuổi nhà trẻ, 92% trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo, 100% trẻ mẫu giáo 5 tuổi được đến trường; 98,5% nhóm, lớp mầm non được học 02 buổi/ngày, trong đó 65% nhóm, lớp mầm non được học bán trú; tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em giảm trung bình 5,5%/năm trở lên, tỷ lệ thừa cân, béo phì được khống chế; có 95% giáo viên đạt trình độ cao đẳng sư phạm mầm non trở lên, 94% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp mức độ khá trở lên, không còn giáo viên loại kém; 75% trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia, tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 70%; 45% trường mầm non được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục.

          Lễ công nhận Trường Mầm non Ban Mai đạt chuẩn Quốc gia

        Giai đoạn 2021-2025 ít nhất 35% trẻ em độ tuổi nhà trẻ, 95% trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo được đến trường; 100% nhóm, lớp mầm non được học 02 buổi/ngày, trong đó 75% nhóm, lớp mầm non được học bán trú; tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em giảm trung bình 7,5%/năm trở lên; có 95% giáo viên đạt trình độ cao đẳng sư phạm mầm non trở lên, 95% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp mức độ khá trở lên; 100% trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia, tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 80%, xóa phòng học nhờ, mượn của tiểu học; 60% trường mầm non được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục.

          Để triển khai thực hiện kế hoạch một cách đồng bộ và đem lại kết quả, UBND huyện Thới Bình đã đề ra 12 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện bao gồm: tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương; hoàn thiện quy hoạch mạng lưới trường lớp, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục mầm non; huy động nguồn lực tài chính; sắp xếp đội ngũ; đổi mới đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục mầm non; đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục; nâng cao chất lượng chăm sóc và dinh dưỡng cho trẻ; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục mầm non…..

          Theo Kế hoạch giai đoạn 2019-2020 xây dựng, sửa chữa, nâng cấp Trường mầm non Vàng Anh, Bình Minh, Vành Khuyên đạt chuẩn Quốc gia. Giai đoạn 2021-2025 đầu tư xây dựng Trường mần non Hoa Mai đạt chuẩn Quốc gia.

Trần văn Đời