Năm 2019 công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ ở huyện Thới Bình đã có bước chủ động cả về hình thức và phương pháp. Các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện đúng Luật, đúng quy trình, đảm bảo công bằng, dân chủ; bám sát, nắm chắc hoàn cảnh gia đình, tâm tư, nguyện vọng của từng thanh niên để chốt quân số đảm bảo chất lượng cao…Song song đó, công tác hội trại tòng quân và lễ giao nhận quân của huyện được tổ chức chặt chẽ, chu đáo, an toàn.

Năm 2019 huyện Thới Bình đưa 110 thanh niên lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu được giao. Riêng ngành công an có 13 thanh niên, các thanh niên lên đường nhập ngũ đều đảm bảo về tiêu chuẩn, sức khỏe và trình độ học vấn.

Dịp này, UBND huyện đã khen thưởng cho 10 tập thể, 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và hội trại tòng quân năm 2019.

LIÊU HỎN