Ngày 13/12/2019, Ban chỉ đạo đề án 61 huyện Thới Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện kết luận số 61 của Ban bí thư TW Đảng (khóa X) về “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”. Dự hội nghị có đ/c Lý Minh Vững, UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban ngành đoàn thể huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Qua 10 năm thực hiện Kết luận số 61 và 8 năm thực hiện Quyết định số 673 của Thủ tướng chính Phủ, huyện Thới Bình đã đạt được nhiều kết quả trên nhiều lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Góp phần củng cố, đổi mới, thúc đẩy Hội và phong trào nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh. Qua đó, huyện đã triển khai đầu tư được 22 dự án (từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân của Trung ương, tỉnh, huyện) với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng cho 277 hộ vay thực hiện dự án đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ngoài ra, huyện còn chỉ đạo Phòng Kinh tế hạ tầng thành lập nhiều tổ hợp tác, hợp tác xã trên lĩnh vực nông nghiệp; phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH đào tạo nghề, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho nông dân và tiếp cận vốn vay để phát triển sản xuất…

Dip này huyện Thới Bình còn sơ kết 8 năm thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hội nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội nông thôn giai đoạn 2011 - 2020”. Tổng kết công tác Hội, phong trào nông dân năm 2019 và khen thưởng cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội nông dân ở địa phương.

                                                          LIÊU HỎN