Trước đó, ngày 18 tháng 10 năm 2019, Huyện ủy Thới Bình đã ban hành Công văn số 973-CV/HU chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm, tạo điều kiện cho Mặt trận Tổ quốc tổ chức Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019 ở khu dân cư đảm bảo trang trọng, tiết kiệm và trực tiếp tham gia các hoạt động Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân ở khu dân cư.

Đồng chí bí thư Huyện  ủy phát biểu nhân Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018 tại ấp Phủ thờ, xã Trí Lực

Cùng với các hoạt động tuyên truyền, sẽ tổ chức các diễn đàn trao đổi xây dựng cộng đồng dân cư, phát triển thông qua Cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và giảm nghèo bền vững; tổ chức thăm và tặng quà các gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ Mặt trận các thời kỳ, gia đình hộ nghèo, khó khăn tại địa phương. Cũng nhân dịp này, các địa phương sẽ tổ chức xây dựng, khánh thành Nhà đại đoàn kết, các công trình phúc lợi, công trình dân sinh ở cộng đồng; tổ chức các hoạt động về bảo vệ môi trường; lựa chọn và đề xuất khen thưởng, biểu dương các gia đình tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua khác.

Thời gian tổ chức ngày Hội sẽ diễn ra trong 01 ngày ở tất cả các khu dân cư, tập trung trong khoảng thời gian từ ngày 01/11/2019 đến hết ngày 18/11/2019. Thành phần tham gia Ngày Hội bao gồm toàn thể các hộ gia đình đang cư trú trên địa bàn khu dân cư hoặc đại diện gia đình liên khu dân cư, đảm bảo có ít nhất 80% đại diện hộ gia đình trên địa bàn khu dân cư. mời các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có hoạt động hỗ trợ, đóng góp cho cộng đồng dân cư; mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp, đại biểu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn dân cự; mời đảng viên, đoàn viên, hội viên, những người tiêu biểu, có uy tín, các chức sắc tôn giáo…

Tham gia trò chơi dân gian (năm 2018)

Ngày Hội tổ chức gồm 2 phần: phần lễ và phần hội, tùy theo điều kiện thực tế, có thể tổ chức “Bữa cơm đoàn kết” phù hợp để tạo không khí đoàn kết, ấm cúng trong khu dân cư. Đối với các khu dân cư thuộc xã, thị trấn nên tổ chức phần Hội tại các nơi công cộng theo hình thức sân khấu hóa nhằm tạo không khí sôi nổi và thu hút sự tham gia của bà con ở khu dân cư.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức hàng năm góp phần tăng cường, củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới.

Trần Văn Đời