Riêng kiểm tra trực tiếp tại một số doanh nghiệp, đoàn đã được nghe các doanh nghiệp báo cáo về công tác xây dựng kế hoạch; công tác thông tin tuyên truyền, huấn luyện về An toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ cho công nhân viên, người lao động; công tác khám sức khỏe, mua bảo hiểm, trang bị bảo hộ lao động cho công nhân trong quá trình làm việc…. Qua kiểm tra cho thấy các doanh nghiệp đều thực hiện tốt các quy định của pháp luật về Vệ sinh an toàn lao động - Phòng chống cháy nổ như: người lao động đều được huấn luyện về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn lao động - phòng chống cháy nổ; trong phân xưởng, nơi làm việc đều được có các thiết bị phòng cháy chữa cháy và các đơn vị đều có kế hoạch và phương án nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn lao động – phòng chống cháy nổ cho từng bộ phận sản xuất….

          Tuy nhiên các doanh nghiệp chưa thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ như: công tác quản lý lao động chưa chặt chẽ, chưa có nội quy về an toàn lao động tại nơi làm việc. Sau khi kiểm tra thực tế tại các doanh nghiệp, đoàn đã nhắc nhở, hướng dẫn và yêu cầu các đơn vị doanh nghiệp cần khắc phục ngay những tồn tại trên./.

Anh Quốc