Dự và phát biểu khai mạc hội nghị có đ/c Nguyễn Tráng Kiện, huyện ủy viên, phó chủ tịch UBND huyện, kiêm trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện.

Thời gian tập huấn hơn 4 ngày, các học viên sẽ được quán triệt các văn bản quy định tổ chức thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, truyền đạt những kiến thức và kỹ năng cơ bản về vai trò, nhiệm vụ của điều tra viên, công tác kiểm tra, giám sát những vấn đề chung trong công tác lập bảng kê, hướng dẫn lập bảng kê và mẫu phiếu điều tra.

Ngoài ra, các điều tra viên còn được hướng dẫn thực hiện điều tra thu thập thông tin trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để tiến hành điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn huyện.

                                                            LIÊU HỎN