Đợt ra quân lần này thu hút gần 400 lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và các tình nguyện viên trên địa bàn huyện tham gia hiến máu. Qua thống kê vận động đợt I năm 2019, toàn huyện đã tiếp nhận được hơn 300 đơn vị máu từ các lực lượng dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên, cán bộ công chức, viên chức...  

Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện ở huyện Thới Bình được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt những kết quả đáng khích lệ. Việc hiến máu được duy trì, triển khai sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là đội ngũ đoàn viên, thanh niên, lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn và đã trở thành phong trào xã hội sâu rộng trong nhân dân.

 

                                                          LIÊU HỎN