Lãnh đạo huyện thắp nến tri ân     

          Ngày 15 tháng 10 năm 2019, UBND huyện Thới Bình xây dựng Kế hoạch số 113/KH-UBND, phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Ngày hội quốc phòng toàn dân đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân trong huyện.

          Đợt thi đua bắt đầu từ ngày 15/10/2019 và kết thúc vào ngày 22/12/2019, với mục tiêu phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân qua 75 năm xây dựng và trưởng thành; đồng thời, cổ vũ, động viên khích lệ tinh thần của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân trong huyện đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Hội nghị tông kết quốc phòng toàn dân

          Các ngành, các cấp và UBND các xã, thị trấn thi đua đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế theo hướng đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả, năng lực cạnh tranh; cải cách thủ tục hành chính, lối làm việc, tác phong của cán bộ công chức; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…, nhất là công tác xây dựng nông thôn mới.

          Các lực lượng vũ trang thi đua chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền xử lý những vấn đề phức tạp, bức xúc; chủ động trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn...

          Kết thúc đợt thi đua, UBND huyện chọn, khen thưởng cho 15 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc; đồng thời chọn 01 tập thể, 01 cá nhân đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen.

Trần Văn Đời