Qua thời gian triển khai thực hiện trong điều kiện nguồn thôn tin hạn chế, nhưng công tác triển khai thí điểm lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả tích cực. Đã kết luận được địa bàn đối với 9/12 đơn vị xã, thị trấn. Riêng xã Trí Lực là xã chỉ đạo điểm của huyện đã xác định hoàn thiện hồ sơ được 150 liệt sỹ hi sinh chôn cất ban đầu trên địa bàn, trong đó có 55 liệt sĩ thuộc biên chế xã.

Theo Ban chỉ đạo 24 huyện vướng mắc hiện nay là thời gian đã quá lâu, nhân chứng lịch sử đã mất hoặc tuổi cao trí nhớ giảm, đồng thời địa hình vị trí có nhiều thay đổi so với trước. Các thông tin cơ quan, đơn vị ghi trong giấy báo tử không đầy đủ gây khó khăn cho việc khảo sát tìm kiếm, xác định vị trí tọa độ nơi chôn cất liệt sỹ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, lãnh đạo UBND huyện đề nghị thời gian tới các đơn vị liên quan khắc phục khó khăn, tích cực hơn nữa trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tập trung vận động các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, trao đổi kinh nghiệm về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, trước mắt cần thực hiện hiệu quả việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, bàn giao và kết luận theo đúng hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh.        

LIÊU HỎN