Ngày 25 tháng 9 năm 2019, Huyện Thới Bình phối hợp với Hội nhà báo tỉnh Cà Mau khai giảng lớp bời dưỡng kỷ năng làm báo (viết bài, viết tin, chụp ảnh) cho đội ngũ cộng tác viên các trang thông tin điện tử của Huyện Thới Bình, đây là tiền để để các đồng chí tham gia tập huấn có kỷ năng để viết tin, bài cộng tác trên các trang thông tin điện tử của huyện, góp phần tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp Nhân dân.

          Tham dự lớp tập huấn có 43 đồng chí đang công tác ở các ban, ngành, đoàn thể huyện, các đảng ủy xã, thị trấn và các đồng chí là phóng viên Đài truyền thanh huyện.

          Tại buổi tập huấn các đồng chí tham dự sẽ được Hội nhà báo tỉnh Cà Mau truyền đạt kinh nghiệm về cách viết tin vắn, tin ngắn, tin tổng hợp…; cách viết gương người tốt, việc tốt; cách viết bài thông tấn và kỷ năng chụp ảnh căn bản.

          Sau khi kết thúc tập huấn, Hội nhà báo tỉnh Cà Mau sẽ cấp giấy chứng nhận cho các đồng chí đạt yêu cầu.

Trần Văn Đời