Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Trần Văn Dũng, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Ông Lý Minh Vững, Ủy viên BTV, Phó chủ tịch UBND huyện và ông Nguyễn Tráng Kiện, Phó chủ tịch UBND huyện; Tại 12 điểm cầu các xã, thị trấn là lãnh đạo, ban, ngành, đoàn thể xã, thị trấn; Trưởng ban nhân dân ấp, khóm trên địa bàn.

          Trong tháng 5 tình hình phát triển kinh tế xã hội tiếp tục phát triển của huyện tương đối ổn định, thu ngân sách nhà nước được hơn 23 tỷ đồng đạt 43% kế hoạch, về xây dựng NTM, thị trấn văn minh đô thị đến nay huyện có 5/11 xã đạt chuẩn NTM và đang đề nghị thẩm định thêm 3 xã là Hồ Thị Kỷ, Tân Lộc Bắc và Tân Lộc Đông, về xây dựng thị trấn văn minh đô thị qua rà soát đánh giá thực hiện các tiêu chí thì thị trấn thực hiện đạt khoảng 70% trở lên. Về công tác tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn huyện thực hiện đúng qui định không có hồ sơ trễ hẹn. Về lĩnh vực văn hóa xã được thực hiện thường xuyên đáp ứng tốt nhu cầu đời sống tinh thần cho nhân dân, công tác xây dựng đời sống văn hóa được quan tâm chỉ đạo thường xuyên đến nay toàn huyện có hơn 29 ngàn hộ đình đạt chuẩn văn hóa, 94 ấp đạt chuẩn văn hóa, 8 xã được công nhận văn hóa NTM, 103 cơ quan, đơn vị được công nhận đạt chuẩn văn hóa. Huyện tiếp tục rà soát sắp xếp lại mạng lưới trường học, xóa bỏ những điểm trường lẻ không còn phù hợp để đưa về điểm chính tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, hiện nay huyện có 32 điểm trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên, trong tháng đã tiếp nhận hơn 24 ngàn lượt người đến khám và điều trị, công tác phòng chống dịch bệnh trên người như sốt xuất huyết, tay chân miệng được kiểm soát chặt chẽ, số người tham gia BHYT là 120 ngàn người tăng 2 ngàn người so với tháng trước, độ bao phủ BHYT là 88%, triển khai thực hiện kịp thời các chế độ chính sách chăm lo cho người có công, đối tượng bảo trợ XH, hộ nghèo, vận động quỹ Đền ơn đáp nghĩa được 235 triệu đồng, lũy kế đến nay hơn 600 triệu đạt 67% kế hoạch năm.

          Trong tháng 6 và những tháng còn lại của năm 2019, huyện tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm là: Tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; Tiếp tục chỉ đạo sản xuất, thường xuyên thông báo lịch thời vụ đến người dân để chủ động trong sản xuất, khuyến cáo người dân chủ động phòng ngừa dịch bệnh, bảo vệ môi trường, tăng cường công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi; Tập trung thu ngân sách theo kế hoạch; Ngăn ngừa các hoạt động khai thác khoáng sản, mua bán đất mặt trái phép; Chỉ đạo tổ chức đại hội đại biểu dân tộc thiểu số huyện Thới Bình lần thứ III/2019; Chỉ đạo công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia trên địa bàn; Đẩy mạnh tuyên truyền phát động toàn dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đạt chỉ tiêu; Thực hiện tốt chính sách ASXH gắn với giải quyết việc làm; Chủ động phòng ngừa tấn công trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn./.

 

                                                                                            MỸ HẰNG