Tại lớp tập huấn, cán bộ các xã, thị trấn, các trưởng ấp, phó trưởng ấp, trưởng khóm, phó trưởng khóm được báo cáo viên triển khai quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm. Trong quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Cà Mau có tất cả 34 điều, trong đó có 7 điều được điều chỉnh bổ sung như: điều 3, điều 4, điều 5, điều 28, điều 29, điều 30, điều 31, với một số nội dung về: Nguyên tắc tổ chức hoạt động của ấp, khóm; tổ chức của ấp khóm; nội dung hoạt động ấp, khóm; điều kiện thành lập ấp mới, khóm mới; quy trình và hồ sơ thành lập ấp mới, khóm mới; điều kiện nhập, giải thể; quy trình và hồ sơ nhập, chia giải thể và đặt tên, đổi tên, xóa tên ấp, khóm. Đồng thời, còn hướng dẫn một số kỹ năng hoạt động thực tiễn cho các ấp, khóm nắng vững hơn.

          Qua lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng điều hành cho các cán bộ cấp xã, thị trấn, các trưởng, phó của ấp, khóm, từ đó giúp các đồng chí nắm vững những vấn đề cốt lõi trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình trong công tác tổ chức và hoạt động trong công đồng dân cư ấp, khóm./.

Anh Quốc