Theo thống kê của cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Thới Bình, đến tháng 10/2019, toàn huyện có 122.987 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ độ bao phủ Bảo hiểm y tế 90,50%, tăng 0,77% so với cùng kỳ năm 2018.

          Nhiều địa phương của huyện Thới Bình đạt tỷ lệ bảo hiểm y tế trên 93% như: xã Tân Phú đạt 93,01%, xã Biển Bạch Đông đạt 93,89%, xã Tân Lộc đạt 94,26%, xã Biển Bạch đạt 96,11%, xã Trí Lực đạt 96,38%, xã Tân Lộc Bắc đạt 97,05%; các địa phương còn lại đạt từ 83,36% trở lên.

Trần Văn Đời