Trước tình hình này, huyện Thới Bình đã khẩn trương, quyết liệt triển khai, thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp để tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh và đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. Trọng tâm là triển khai, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp được đề ra trong Kế hoạch số 42/KH-UBND, ngày 26 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh Cà Mau về việc thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg, ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, tập trung vào 05  nhiệm vụ cấp bách như: (1) Tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi về tiếp cận vốn, tín dụng, tài chính, bảo hiểm xã hội. (2) Rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí cho doanh nghiệp. (3) Tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh. (4) Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư và cải thiện môi trường kinh doanh. (5) Đẩy mạnh thông tin, truyền thông.

Xem xét miễn, giảm lãi vay,... cho các đối tượng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ cấp bách này, huyện đã có những giải pháp cụ thể đối với từng nhiệm vụ. Trong đó, đối với nhiệm vụ tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi về tiếp cận vốn, tín dụng, tài chính, bảo hiểm xã hội, huyện yêu cầu các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện cân đối, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ vay vốn, nâng cao khả năng tiếp cận vốn vay của khách hàng; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát các đối tượng đã vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch COVTD-19 để kịp thời áp dụng các giải pháp hỗ trợ (cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn, giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ, giảm phí,...). Tiếp tục triển khai các giải pháp đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt; các chương trình miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán điện tử nhằm hỗ trợ trực tiếp cho người sử dụng dịch vụ, nhất là phí thanh toán trực tiếp đối với các dịch vụ hành chính công. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, đề xuất các giải pháp về tài chính, ngân sách nhà nước để góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân huyện đảm bảo đủ kinh phí cho công tác phòng, chống dịch COVID-19; đảm bảo các chính sách an sinh xã hội theo quy định. Giao Bảo hiểm xã hội huyện phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Hướng dẫn liên ngành số 04/HDLN-LĐTBXH-BHXH, ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Về rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí cho doanh nghiệp, huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 54/KH-UBND, ngày 25 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp theo Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ. Tổ chức rà soát, đánh giá toàn bộ các quy định về phí, lệ phí để đề xuất cấp có thẩm quyền giảm phí, lệ phí đối với các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 phù hợp với quy định của pháp luật. Tổ chức rà soát việc gia hạn nộp thuế; miễn, giảm phí, lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tuyên truyền, khuyến khích các tổ chức và nhân dân tham gia thực hiện thủ tục hành chính cấp độ 3, 4 tích hợp với cổng dịch vụ công của tỉnh theo hướng cắt giảm mạnh chi phí và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ găm hàng, bán hàng giả (Ảnh minh hoạ)

Để tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, huyện tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ găm hàng, gây khan hiếm giả tạo, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trên thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu trong phòng, chống dịch COVI-19 như khẩu trang, nước rửa tay khô, vật tư y tế và các nhu yếu phẩm khác tại các điểm mua bán trên địa bàn huyện và các hình thức bán hàng qua mạng.  Thường xuyên theo dõi, giám sát tình hình sản xuất và lưu thông hàng hóa nông sản ở trên địa ban huyện để kịp thời khuyến cáo đến các doanh nghiệp và người dân chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường tiêu thụ, tránh tình trạng hàng hóa bị ứ đọng cục bộ hoặc bị tư thương ép giá.  Nắm chặt tình hình ảnh hưởng của dịch COVID-19 đối với khu vực kinh tế tập thể để kịp thời tháo gỡ khó khăn nhằm giảm tối đa thiệt hại đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ hợp tác, hợp tác xã.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư và cải thiện môi trường kinh doanh, huyện thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2020, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo giải ngân hết dự toán được giao. Tập trung chỉ đạo, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng quan trọng, phát huy tối đa công suất thiết kế, hiệu quả kinh tế - xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, giải quyết ngay những khó khăn, vướng mắc, tạo mọi thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, nhất là về đất đai, đầu tư, xây dựng, tín dụng, thuế,...

Đối với nhiệm vụ đẩy mạnh thông tin, truyền thông, huyện chỉ đạo các cơ quan thông tin, tuyên truyền trên địa bàn kịp thời thông tin chính xác, công khai, minh bạch, khách quan về kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, việc xử lý những trường hợp thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng không tốt đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 của huyện nói riêng và của cả nước nói chung. Tập trung tuyên truyền các giải pháp của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện trong việc chủ động, đồng bộ, quyết liệt phòng, chống, ứng phó với diễn biến của dịch COVID-19 và tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, sức khỏe và đời sống nhân dân. Đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích các tổ chức và người dân tăng cường thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, mạng internet,…

Sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, đoàn kết, chung sức, chung lòng của các tầng lớp nhân dân, huyện Thới Bình cùng với toàn tỉnh Cà Mau và cả nước nhất định sẽ ngăn chặn, khống chế, dập tắt dịch COVID-19 và từng bước tháo gỡ, khắc phục thành công những khó khăn do dịch bệnh này gây ra đối với sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân.

                                                                                                               ĐTK