Tình hình kinh tế xã hội tháng 10 tiếp tục phát triển ổn định, các lĩnh vực tiếp tục tăng trưởng và phát triển, một số chỉ tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Thu ngân sách địa phương hơn 48 tỷ đồng bằng 89,91% so dự toán năm; tổng sản lượng thủy sản thu hoạch hơn 4.600 tấn nâng tổng số lên hơn 34 ngàn ha, đạt trên 85% kế hoạch tăng 540 tấn so với cùng kỳ. Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo được đảm bảo, công tác vận động các loại quỹ đều đạt kế hoạch đề ra. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức hiệu quả phụ vụ tốt nhiệm vụ chính trị và nhu cầu vui chơi, giải trí, rèn luyện sức khỏe của nhân dân trên địa bàn. Công tác quân sự quốc phòng địa phương được quan tâm chỉ đạo, tình hình an ninh chính trị được đảm bảo, giữ vững ổn định. Về  công tác cải cách hành luôn được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của huyện ủy, UBND huyện tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, ứng dụng khá hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, VIC vào hoạt động công vụ.

          Bên cạnh những kết quả đạt được huyện còn gặp không ít khó khăn tiến độ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh còn chậm, công tác quản lý trật tự xây dựng ở các địa phương còn hạn chế, tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, ô nhiễm môi trường tại các điểm chợ, khu dân cư vẫn chưa được xử lý hiệu quả, tình trạng vi phạm pháp luật về an toàn giao thông vẫn thường xuyên xảy ra và diễn biến phức tạp.

          2 tháng còn lại của năm 2019, huyện tăng cường chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ và thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh; quản lý sản xuất theo quy hoạch, khuyến khích nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả; tăng cường quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình, dự án đầu tư; Tăng cường công tác kiểm tra bảo vệ môi trường; xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền văn hóa, văn nghệ vào dịp tết nguyên đán năm 2020; Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; chủ động ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn./.

 

 

                                                                                                                        MỸ HẰNG