Ngày 03/10, Huyện Thới Bình tổ chức buổi hội thảo khoa học với các cô, chú cán bộ cao niên tuổi đảng để xin ý kiến về việc xem xét đề nghị công nhận xã An toàn khu cho 2 xã Trí lực và Trí Phải. Dự có ông Lê Bình Nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, ông Lý Minh Vững Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các ban ngành huyện, các cô, chú nguyên là lãnh đạo huyện, xã qua các thời kỳ.

          Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo, để được công nhận xã an toàn khu, các xã phải đạt từ 3 đến 5 tiêu chí theo Quyết định số 897/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành tiêu chí, quy trình thủ tục công nhận xã an toàn khu, vùng an toàn khu. Hiện xã Trí Lực và Trí Phải đã biên soạn cơ bản hoàn thành 5/5 tiêu chí, tuy nhiên trong đó có một số nội dung chưa được cụ thể, thiếu sự chính xác, nội dung còn dài...

          Tại hội thảo, các cô, chú cán bộ cao niên tuổi đảng đã thảo luận cung cấp những thông tin hết sức quý báu về xây dựng An toàn khu cách mạng; nơi ở, làm việc và hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng phong trào cách mạng trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ của các đồng chí cán bộ của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội từ cấp Khu và Quân khu trở lên; địa điểm diễn ra các sự kiện đặc biệt quan trọng, có các quyết sách chiến lược của Đảng mang tính chất bước ngoặt ở các giai đoạn trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ…

          Kết luận hội thảo, lãnh đạo huyện Thới Bình cảm ơn và ghi nhận những ý kiến hết sức quý báu và bổ ích về các sự kiện, nhân chứng lịch sử của 2 xã. đồng thời đề nghị Ban biên soạn nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các cô, chú, nắm bắt các thông tin cho chính xác, cụ thể để bổ sung vào các tiêu chí, hoàn thiện thủ tục để trình lên Chính phủ đề nghị  công nhận xã an toàn khu./.

                                                Minh Phong