Ngày 25/2/2020, ông Lê Văn Sử, Phó chủ tịch UBND tỉnh – phó trưởng BCĐ các chương trình MTQG tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố và các xã tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2019, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2020. Cùng tham dự tại điểm cầu tỉnh có ông Lê Thanh Triều – Giám đốc Sở NN và PTNT tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. Tại điểm cầu huyện Thới Bình, tham dự có đồng chí Huỳnh Út Mười – bí thư huyện ủy, ông Lý Minh Vững – UVBTV- phó chủ tịch UBND huyện, ông Nguyễn Tráng Kiện – phó chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo các, ban, ngành đoàn thể huyện.  Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh năm 2019 đã được các cấp uỷ đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt, các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đều đạt và vượt theo kế hoạch đã đề ra. Kết quả, đến nay có 30 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 15,5 tiêu chí/xã. Năm 2020, tỉnh chon 05 đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và phấn đấu xây dựng 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Khánh Lâm huyện U Minh, Tân Tiến huyện Đầm Dơi, Đất Mới huyện Năm Căn, Thới Bình và Biển Bạch huyện Thới Bình.

          Riêng đối với huyện Thới Bình, hiện nay có 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân chung 17,09 tiêu chí/xã, đang chờ công nhận xã Tân Lộc Bắc đang chuẩn nông thôn mới năm 2019. Xã Tân Lộc Đông là xã tự phấn đấu của huyện xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới đến nay đạt 17/19 tiêu chí. Theo rà soát huyện đạt 4/9 tiêu chí nông thôn mới. Năm 2020, là năm nước rút để hoàn thành các tiêu chí còn lại, tuy gặp không ít khó khăn nhưng huyện Thới Bình đang tập trung mọi nguồn lực, phấn đấu huyện điểm đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm.

          Phát biểu tại hội nghị, ông Lý Minh Vững – phó chủ tịch UBND huyện cho biết: “ Với quyết tâm chính trị cao, vấn đề xây dựng huyện đạt chẩn nông thôn mới vào năm 2020 được đưa vào nghị quyết đầu nhiệm kỳ, làm mục tiêu của huyện Đảng bộ, việc gì khó khăn vướng mắc huyện chủ động xin ý kiến gặp gỡ các sở ngành, UBND tỉnh để có kiến nghị xử lý kịp thời, phấn đấu tối đa để làm sao cuối nhiệm kỳ đủ điều kiện thẩm định các xã đạt chuẩn nông thôn mới tiến tới huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

          Ghi nhận những thuận lợi và khó khăn của huyện, ông Lê Văn Sử, Phó chủ tịch UBND tỉnh – phó trưởng BCĐ các chương trình MTQG tỉnh đề nghị huyện tập trung hơn nữa chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, toàn diện và có trọng tâm, trọng điểm nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện chương trình thực hiện đạt hiệu quả các tiêu chí còn lại và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn; phấn đấu hoàn thành kế hoạch đã đề ra./.

                                                          Thùy Linh