Xác định công tác phòng, chống dịch Covid-19 là một trong các nhiệm vụ trọng tâm, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thới Bình đã nêu cao tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm, sáng tạo trong tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, tiêu biểu là Hội LHPN xã Thới Bình đã hỗ trợ chị em phụ nữ TPHCM đang thực hiện chỉ thị 15.16 của Thủ Tướng Chính phủ về việc giản cách xã hội, BCH Hội LHPN xã đã vận động chị em quyên góp hỗ trợ cho các chị em phụ nữ tại TPHCM đang lúc khó khăn bằng việc làm thiết thực là các chị em trong chi hội phải đóng góp mỗi người 5kg cá phi tươi để làm khô, sau khi hoàn thành, sẽ đóng gói và gởi đi.

Công tác phòng chống dịch còn dài và nhiều khó khăn, các cấp Hội Phụ nữ huyện cùng với cả hệ thống chính trị đã và đang phát huy tốt vai trò nòng cốt của phụ nữ tham gia phòng, chống dịch bệnh, góp phần tạo sự an toàn cho toàn xã hội./.

Anh Quốc