Sáng ngày 20 tháng 11 năm 2019 Hội LHPN phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Thới Bình khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ Công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2019, có 120 đại biểu tham dự. (Phó Chủ tịch, Chi hội trưởng phụ nữ các ấp khóm).

 Khai giảng lớp tập huấn

Lớp tập huấn nghiệp vụ nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Hội trong qua trình thực hiện hai khâu đột phá trong nhiệm kỳ, phong trào thi đua, hai cuộc vận động, các nhiệm vụ trọng tâm của Công tác Hội trong thời gian tới, đồng thời nhằm giúp cho chị em nắm bắt những kiến thức mới, vận dụng tốt hơn trong quá trình tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện ở đơn vị mình. Thông qua lớp tập huấn, tạo điều kiện để cán bộ học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng xây dựng tổ chức Hội tại cơ sở, phát huy vai trò của tổ chức Hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

 

                                                                    Thùy Trang - Hội LHPN huyện