Theo báo cáo phục vụ đoàn giám sát, năm 2020, UBND xã Trí Phải đã đạt được 7/13 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, sản lượng thủy sản đạt 2.040 tấn bằng 83,4% kế hoạch, tăng 133 tấn so cùng kỳ; cây lúa sạ khoảng 1.300 ha, trong đó thiệt hai 88ha. Hoa màu xuống giống 120ha, thiệt hại 25 ha do mưa bão, giải  quyết việc làm và xuất khẩu lao động được quan tâm thực hiện hiệu quả. 

Tại buổi giám sát, các đại biểu tập trung thảo luận xoay quanh các vấn đề phân bổ ngân sách năm 2021, các vấn đề hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, tiêu chí môi trường nhất là nhà tiêu trên sông rạch vẫn còn tồn tại, các vấn đề liên quan việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế. Hỗ trợ thiệt hại sau thiên tai cho người dân sau mưa bão; bổ sung thêm kinh phí để thực hiện các chính sách đảm bảo xã hội.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, bà Nguyễn Việt Hoa – phó chủ tịch TT HĐND huyện – trưởng đoàn giám sát đánh giá cao kết quả đạt được của xã Trí Phải. Đồng thời, đề nghị xã cần làm tốt công tác tuyên truyền vận động người dân, quyết liệt hơn trong việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao chưa đạt, quan tâm đặc biệt đến tiêu chí môi trường. Vận động người dân đăng ký sản xuất ban đầu để được hỗ trợ khi bị thiệt hại.

                                                                             Thùy Linh