Năm 2020, mặt dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự đoàn kết, quyết tâm cao của Đảng bộ và nhân dân trong xã, đã phối hợp với các ngành đoàn thể, tổ chức thực hiện đạt được nhiều thành tựu quan trọng và toàn diện. Thu ngân sách trên 5 tỷ đồng và chi gần 3 tỷ đồng. Bên cạch đó, kinh tế của xã tiếp tục phát triển ổn định. công tác tiếp công dân và giải quyết đơ thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh có nhiều  chuyển biến tích cực, hầu hết các đơn thư mới phát sinh đều được giải quyết kịp thời.

            Bên cạnh những mặt đạt được, vận còn một số hạn chế như: Công tác tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn còn lúng túng, một số vụ giải quyết còn chậm, chưa đầy đủ thủ tục theo quy định của pháp luật, công tác phối hợp giữa các ngành, cá nhân phụ trách công tác này chưa thật chặt chẽ...

            Tại buổi giám sát lãnh đạo xã đã gải trình và nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, tham gia đóng góp của các thành viên đoàn giám sát, kịp thời bổ sung, sửa chữa, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân trên địa bàn xã trong thời gian tới.

            Kết luận buổi làm việc, Thường trực HĐND huyện đã đánh giá cao sự nổ lực, chủ động của xã BBĐ về công tác phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng đầu năm. Đồng thời trong thời gian tới  lãnh đạo xã cần tích cực giám sát việc thu, chi ngân sách; tiếp tục duy trì công tác tiếp công dân theo quy định, tập trung giải quyết kịp thời các vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo và các văn bản luật có liên quan./.

Minh Phong