Theo đó, thời gian cách ly y tế sẽ giảm từ 21 ngày xuống còn 14 ngày cho các đối tượng F1, tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà thêm 14 ngày.

Thực hiện quản lý chặt chẽ, nghiêm khắc đối với người cách ly tại nhà, người sau khi cách ly tập trung về theo đúng quy định.

Trần Văn Đời