Đảng bộ xã Trí Phải luôn có tinh thần đoàn kết nội bộ cao

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Bình Nguyên khẳng định: trong năm 2019, Đảng bộ xã Trí Phải luôn có tinh thần đoàn kết nội bộ cao và trong sạch vững mạnh. Nhờ vậy, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tổng giá trị sản xuất đạt 640,6 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế 10,9%. Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp đã thu hoạch được 2.916 tấn, đạt 122% chỉ tiêu kế hoạch, trong đó sản lượng tôm đạt 1.075 tấn, năng suất tôm 344kg/ha, cao hơn bình quân chung toàn huyện 14kg/ha; sản lượng lúa đạt 6.573 tấn. Công tác xây dựng, duy tu, sửa chữa cầu, lộ giao thông, thuỷ lợi, thiết chế văn hoá được tăng cường đầu tư thực hiện. Xã duy trì và giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới và từng bước hướng đến thực hiện nông thôn mới nâng cao đối với những tiêu chí có đủ điều kiện. An sinh xã hội đảm bảo, đời sống nhân dân được nâng cao với thu nhập bình quân đầu người đạt 50,1 triệu đồng, cao hơn bình quân toàn huyện 5 triệu đồng. Phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa được chú trọng chất lượng. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội ổn định. Công tác kết nạp đảng được quan tâm thực hiện đạt chỉ tiêu đề ra. Đại hội chi bộ trực thuộc được tổ chức đạt yêu cầu.

Đồng chí Lê Bình Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy vui mừng trước tinh thần đoàn kết nội bộ cao của Đảng bộ xã Trí Phải anh hùng

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị Đảng bộ và nhân dân xã Trí Phải tiếp tục nêu cao truyền thống anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, quyết tâm phát huy những thành tựu đạt được, đồng thời nỗ lực khắc phục tốt những khó khăn, hạn chế trong thời gian qua, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và của cả nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trọng tâm là Đảng bộ cần khai thác tốt hơn các tiềm năng, thế mạnh của xã, tập trung đầu tư phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, đảm bảo cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Trên cơ sở bám sát quy hoạch, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, từng bước đầu tư xây dựng các công trình, dự án nhằm phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn xã, nhất là khu vực trung tâm xã theo kế hoạch, gắn với tăng cường vận động xã hội hóa, vận động sự đóng góp của nhân dân. Giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới

Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân mạnh dạn ứng dụng khoa học - kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, nhất là sản xuất lúa, tôm hữu cơ, có giá trị kinh tế cao; gắn với tăng cường liên kết, phối hợp chặt chẽ, tạo chuỗi liên kết giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Tạo điều kiện duy trì, phát triển và nhân rộng các mô hình sản xuất kinh tế tập thể đạt hiệu quả, hạn chế tình trạng sản xuất tự phát, nhỏ lẻ, kém hiệu quả.

Triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế với đảm bảo an sinh xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh vận động xã hội hoá trên các lĩnh vực giáo dục, y tế và chăm lo nâng cao đời sống cho các đối tượng chính sách, người nghèo, bảo trợ xã hội,...

Tiến hành khảo sát, nắm thật kỹ thực trạng của từng hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình khó khăn. Tiếp tục phân công cụ thể các ban, ngành, từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên phụ trách giúp đỡ, hỗ trợ từng hộ nghèo, cận nghèo bằng nhiều hình thức, nhất là thường xuyên gặp gỡ, vận động, khơi dậy ý chí, tinh thần vượt khó, tự giác vươn lên thoát nghèo bền vững.

Theo thẩm quyền đã phân cấp, xã thường xuyên kiểm tra, tăng cường chỉ đạo công tác duy tu, sửa chữa các tuyến đường, bờ sông kênh rạch bị hư hỏng, sạt lở; vận động, hướng dẫn nhân dân chống sạt lở trên phần đất mình gắn với giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường.

 Tăng cường đảm bảo quốc phòng, an ninh, phòng chống tệ nạn xã hội. Đảng ủy chỉ đạo củng cố, phát huy vai trò các tổ nhân dân tự quản, Đội dân phòng, câu lạc bộ phòng chống tội phạm,... Thực hiện tốt các bước công tác tuyển quân năm 2020, đảm bảo đưa tân binh lên đường nhập ngũ đạt chất lượng, chỉ tiêu trên giao.

  Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đẩy mạnh sinh hoạt chi bộ chuyên đề theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06 tháng 7 tháng 2018 của Ban Tổ chức Trung ương. Chi bộ nào không tổ chức sinh hoạt chuyên đề hoặc sinh hoạt chuyên đề không hiệu quả thì đồng chí phụ trách ấp phải chịu trách nhiệm trước Đảng ủy.

Thực hiện nghiêm việc kiểm điểm, tự phê bình, phê bình đối với tập thể, cá nhân; kê khai tài sản, thu nhập năm 2019; gắn với kiểm tra việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện “ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương IV khóa XII của Đảng, đảm bảo chất lượng và tiến độ. Tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức đúng quy định.

Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác nhân sự, văn kiện và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Trí Phải, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo đúng yêu cầu, quy định, hướng dẫn của Đảng và các ban Đảng của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy. Chú trọng giải quyết tốt các chế độ, chính sách cán bộ trước và sau Đại hội, đảm bảo kịp thời, đúng quy trình, quy định.

Khối vận tiếp tục thực hiện đổi mới mạnh mẽ hơn hình thức, phương pháp hoạt động hướng mạnh về cơ sở, khắc phục triệt để được tình trạng đơn điệu, hành chính hoá trong hoạt động, phải sâu sát, gần gũi nhân dân, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn,… Qua đó, phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở.

 Với những kết quả to lớn đã đạt được trong năm 2019 và trong thời gian qua, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tin tưởng Đảng bộ và nhân dân xã Trí Phải sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính năm 2020 - năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

         

                                                                                                                                                        ĐTK