Quang cảnh phiên chính thức Đại hội đảng viên Chi bộ Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện nhiệm kỳ 2020-2025

Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Lê Bình Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện đến dự và có bài phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Trang Thông tin điện tử Đảng bộ huyện Thới Bình đăng toàn văn bài phát biểu của đồng chí Lê Bình Nguyên tại Đại hội:

Kính thưa toàn thể Đại hội! Sau một thời gian phải tạm hoãn để phòng, chống đại dịch COVID-19. Hôm nay, Đại hội đảng viên Chi bộ Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, đại hội điểm chi bộ cơ sở đầu tiên của Đảng bộ huyện chính thức được khai mạc. Đại hội diễn ra trong không khí Đảng bộ, dân và quân huyện nhà đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và trong thời điểm đất nước ta đã cơ bản giành thắng lợi trong trận chiến với giặc COVID-19.

Trong niềm hân hoan, phấn khởi này, thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, tôi trân trọng gửi đến các đồng chí, các vị khách quí, cùng toàn thể đại biểu Đại hội lời chúc sức khoẻ và lời chào mừng nồng nhiệt nhất.

Thưa quý vị đại biểu và các đồng chí! Qua nắm tình hình hoạt động và trực tiếp theo dõi Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm trình Đại hội cho thấy trong nhiệm kỳ qua Chi ủy và toàn thể đảng viên chi bộ Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, kịp thời quán triệt và thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, của ngành chuyên môn cấp trên và các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Chi bộ đề ra từ đầu nhiệm kỳ.

Điểm nổi bật là Chi bộ đã thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng bằng việc tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học tập, quán triệt đầy đủ chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí và đề cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ,…

Chi bộ đã phát huy cao vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan thực hiện nhiệm vụ tham mưu Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực quan trọng như: giao thông nông thôn, quy hoạch, xây dựng, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giao thông - vận tải, thương mại, dịch vụ, khoa học và công nghệ, công tác hạ tầng kỹ thuật,... Về cơ bản, trong từng nhiệm vụ cụ thể, chi bộ đã lãnh đạo Phòng thể hiện khá tốt vai trò tham mưu, năng lực quản lý theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, có một số nhiệm vụ đạt được kết quả cao. Qua đó, góp phần quan trọng vào kết quả chung của huyện trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong phát triển hệ thống giao thông đường bộ với tỷ lệ cứng hóa theo tiêu chí nông thôn mới hiện nay đạt gần 88,8%; nâng cao tỷ lệ sử dụng điện lưới quốc gia đạt 99,87%. Công tác xây dựng, rà soát, điều chỉnh quy hoạch cơ bản thực hiện kịp thời làm cơ sở để quản lý trật tự xây dựng, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn được tốt hơn. Nhiều thủ tục hành chính trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Phòng đã được rút gọn bớt và cắt giảm tối thiểu 20% thời gian thực hiện, từng bước tạo sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp,...

Chi bộ đã phát huy cao vai trò tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện trong thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, bao gồm từ khâu quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đến khâu bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và tinh giản biên chế, thực hiện chính sách cán bộ,... cơ bản thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định. Tổ chức bộ máy được xây dựng từng bước tinh gọn; vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức được sắp xếp, bố trí tương đối hợp lý, khoa học. Từ đó, chất lượng hoạt động của chi bộ, cơ quan và của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hàng năm đều được cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, một vài đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ban Thường vụ Huyện ủy trân trọng ghi nhận, biểu dương và đề nghị Đại hội nhiệt liệt chúc mừng những kết quả đạt được của Chi bộ Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện trong nhiệm kỳ qua.

Đ/c Lê Bình Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội

Kính thưa Đại hội! Bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, nhiệm kỳ qua năng lực lãnh đạo, chất lượng hoạt động của Chi bộ cũng còn những hạn chế nhất định. Trong Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm, chi ủy đã mạnh dạn nhìn nhận khá đầy đủ, trung thực về những hạn chế này. Tôi thống nhất với đánh giá của các đồng chí và có vài ý phân tích thêm như sau:

Trong lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, chi bộ chưa phát huy được ý thức tự giác của đảng viên trong học tập, nghiên cứu các chủ trương, nghị quyết của Đảng. Sự am hiểu về công tác xây dựng Đảng của chi bộ, nhất là các đồng chí trong Chi ủy còn có mặt chưa sâu sắc.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vai trò tham mưu về quản lý Nhà nước trên một vài lĩnh vực từng lúc, từng nơi thực hiện chưa chặt chẽ, kịp thời, cá biệt có trường hợp tham mưu chưa đúng quy định (cấp phép xây dựng cơ sở thờ tự tôn giáo,...). Vi phạm về trật tự xây dựng xảy ra ở nhiều nơi nhưng chưa có giải pháp tham mưu hiệu quả để chấn chỉnh, giải quyết.

Chất lượng sinh hoạt chi bộ có lúc chưa cao; ít tổ chức sinh hoạt chuyên đề.

Những mặt còn hạn chế trong nhiệm kỳ qua của Chi bộ có nguyên nhân khách quan tác động, song chủ yếu là do năng lực lãnh đạo của chi ủy và tính tiên phong, gương mẫu, sức chiến đấu, ý thức tự phê bình và phê bình trong mỗi đảng viên đôi lúc chưa phát huy cao.

Ban Thường vụ Huyện ủy chia sẻ, cảm thông với những hạn chế của Chi bộ và yêu cầu các đồng chí phải nhanh chóng khắc phục, sửa chữa trong thời gian sớm nhất.

Kính thưa Đại hội! Tại Đại hội này, song song với nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua là việc xác định các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội. Do đó, trên cơ sở dự thảo mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp do Chi ủy đương nhiệm đề xuất, tôi đề nghị các đồng chí phải tập trung dân chủ, sức mạnh, trí tuệ của tập thể và mỗi đảng viên để trao đổi, thảo luận kỹ lưỡng, từ đó quyết định đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tối ưu nhất, phù hợp nhất, khả thi nhất cho nhiệm kỳ tới.

Để định hướng cho Chi bộ triển khai, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, tôi trao đổi với các đồng chí một số vấn đề để các đồng chí xem xét, quyết định:

Thứ nhất, Chi bộ phải làm tốt hơn nữa công tác chính trị tư tưởng cho đảng viên. Phải có giải pháp thật sự phù hợp để phát huy ý thức tự giác học tập, nghiên cứu chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cần chú trọng hơn việc định hướng dư luận cho đảng viên; tăng cường rèn luyện, quản lý chặt chẽ đảng viên cả về hành động và phát ngôn.

Tiếp tục tổ chức, hướng dẫn cho đảng viên đăng ký thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ bằng những việc làm phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của từng đồng chí.

Thứ hai, bám chặt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Đảng, Chi bộ phát huy tốt hơn nữa vai trò lãnh đạo, trong đó vai trò của Chi ủy phải thật sự là hạt nhân lãnh đạo mọi nhiệm vụ.

Để làm được vấn đề này thì từng đảng viên, nhất là những đồng chí trong chi ủy phải nắm vững các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của tổ chức cơ sở đảng. Phải nắm chắc, hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, chi ủy. Chi ủy phải xây dựng và hoạt động theo quy chế, chương trình, kế hoạch làm việc cụ thể.

Thứ ba, Chi bộ phải có giải pháp hiệu quả hơn để phát huy cao nhất vai trò tham mưu của cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo hướng tích cực, chủ động, hiệu quả. Trước mắt, phải khẩn trương khắc phục tốt những hạn chế còn gặp phải trong nhiệm kỳ qua như đã đề cập trong các báo cáo.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng có chức năng, nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước đối với nhiều lĩnh vực quan trọng, phức tạp. Do đó, để làm tốt nội dung này, từng cán bộ, công chức phải nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ và đề cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, ý thức tự giác, sáng tạo trước nhiệm vụ được giao. Phải đẩy mạnh hơn nữa cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản tối đa hồ sơ thủ tục không cần thiết và rút ngắn thời gian giải quyết công việc nhiều nhất có thể.

Thứ tư, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chi ủy. Nhất là phải thường xuyên tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề. Trong sinh hoạt chi bộ phải phát huy tính chiến đấu, ý thức tự phê bình và phê bình của mỗi đảng viên.

Thứ năm, chú trọng công tác tổ chức, cán bộ. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vững mạnh. Quan tâm chăm bồi, tạo nguồn kết nạp đảng viên.

Lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền, kể cả kiểm tra, giám sát trong Đảng và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Thưa các đồng chí! Theo chương trình, tiếp sau đây, Đại hội sẽ tiến hành bầu cử Chi ủy, chức danh bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII.

Việc lựa chọn nhân sự để bầu vào Chi ủy, chức danh bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII, các đồng chí phải căn cứ vào tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu theo quy định tại Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh uỷ, Huyện uỷ. Trong tình hình hiện nay, các đồng chí cần chú trọng tiêu chuẩn về chính trị; có phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh, trung thực; có trình độ, năng lực, sức khoẻ đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; nhanh nhạy nắm bắt thời cơ, dự báo tình hình, sâu sát với thực tiễn,… Việc lựa chọn phải thật công tâm, khách quan, xuất phát từ lợi ích chung, phải có sự nhìn nhận toàn diện theo xu hướng phát triển…

Đã qua, Chi ủy đương nhiệm đã phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc quy trình chuẩn bị nhân sự để giới thiệu Chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII. Ban Thường vụ Huyện uỷ đã xem xét, cho ý kiến và thống nhất với phương án nhân sự nhiệm kỳ mới do Chi ủy chuẩn bị.

Với tinh thần đó, Ban Thường vụ Huyện uỷ tin tưởng và đề nghị các đồng chí đảng viên trong Chi bộ phát huy cao tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan, sáng suốt lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu để bầu giữ các chức vụ lãnh đạo Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII.

Thưa các đồng chí! Thưa toàn thể Đại hội! Mỗi kỳ đại hội là mỗi lần đánh dấu bước trưởng thành và phát triển của Chi bộ, đó cũng là sự gánh vác trọng trách mới của các đồng chí trong Chi ủy và của mỗi đảng viên. Thay mặt Ban Thường vụ Huyện uỷ, tôi chúc toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được, tăng cường đoàn kết nhất trí, năng động sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng bộ huyện và các nghị quyết đại hội đảng cấp trên.

Đại hội Chi bộ Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện là đại hội chi bộ cơ sở điểm của huyện. Do đó, tôi đề nghị các đồng chí ở các chi bộ đến dự Đại hội phải tập trung theo dõi sát sao, xem xét, đánh giá những mặt được và chưa được về nội dung, cách thức tổ chức đại hội để cho ý kiến  trong buổi họp rút kinh nghiệm ngay sau khi Đại hội kết thúc, làm cơ sở tổ chức đại hội ở chi bộ mình đạt kết quả cao nhất.

Một lần nữa chúc các đồng chí dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt! Chúc đại hội thành công tốt đẹp! Xin cảm ơn!

                                                                                                                                                                      ĐTK