Hạ tầng thấp kém, kinh tế chậm phát triển, thu nhập bình quân đầu người đồng bào dân tộc thấp hơn so với bình quân chung của huyện, tỷ lệ hộ nghèo cao, nhiều phong tục, tập quán lạc hậu là bức tranh phản ánh thực trạng đời sống đồng bào dân tộc trước đây nay đã không còn. Những năm gần đây Đảng, Nhà nước đã và đang triển khai các chương trình, dự án, chính sách dân tộc giúp đồng bào dân tộc huyện Thới Bình phát triển kinh tế xã hội, từng bước cải thiện cuộc sống hộ dân tộc thiểu số. Đầu tư hỗ trợ bà con phát triển sản xuất hàng hóa, xây dựng cơ sở hạ tầng và một số chính sách an sinh xã hội khác… dần dần đáp ứng nhu cầu của người dân. Hộ nghèo được hỗ trợ đất ở, nhà ở, cây, con giống, vật tư nông nghiệp, chuyển giao khoa học kỹ thuật, trồng trọt, chăn nuôi, tạo điều kiện phát triển sản xuất. Cấp đất sản xuất tập trung cho 33 hộ đồng bào dân tộc và xây dựng 86 căn nhà cấp cho hộ nghèo không có đất ở, nhà ở.

          Từ kết quả chính sách dân tộc, hiện nay, vùng đồng bào dân tộc Thới Bình đã có bước phát triển trên các lĩnh vực, đời sống vật chất, tinh thần của bà con đã được nâng lên. Thu nhập bình quân đạt gần 39 triệu đồng/người/ năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 100 hộ chiếm 5,54% giảm 54 hộ so năm 2018. Cụ thể, gia đình ông Hữu Thol, ấp 7, xã Tân Lộc, trước đây là một trong những hộ có hoàn cảnh khó khăn nhưng do nghị lực, ý chí vươn lên mà đến nay gia đình ông trở nên giàu có và là người có uy tín trong đồng bào dân tộc.

         Cơ sở hạ tầng của huyện ngày càng hoàn thiện đáp ứng được nhu cầu đi lại, học hành, khám chữa bệnh cho nhân dân. Đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ổn định và có chiều hướng phát triển với nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập khá như: trồng lúa 2 vụ, lúa trên đât nuôi tôm, sản lượng bình quân 3-5,5 tấn/ha. Ngoài ra còn tăng cường trồng rau màu gần 260ha để cung cấp cho thị trường tăng thu nhập đáng kể, năng suất bình quân khoảng 22 tấn/ha.

          Ðời sống văn hóa tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer được cải thiện rõ rệt. Nhiều thiết chế văn hóa ở vùng đồng bào Khmer đã được đầu tư xây dựng mới và chỉnh trang khang trang, sạch đẹp, để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, đồng thời góp phần phát huy quyền tự do tín ngưỡng và những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer. Từ đó đồng bào dân tộc thiểu số phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia vào các phong trào cách mạng ở địa phương.

          Hiện huyện Thới Bình đang tiếp tục tập trung triển khai thực hiện những giải pháp phát triển kinh tế - xã hội một cách đồng bộ để đồng bào dân tộc Khmer nói riêng và nhân dân trong huyện nói chung, có điều kiện phấn đấu vươn lên, nhằm nâng cao đời sống về mọi mặt. /.

                                     

                                                                   Thùy Linh