Nh

Những hoạt động thiết thực của Đoàn viên, thanh niên huyện Thới Bình

Trong đó đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid -19 tại các khu vực chợ, đồng thời treo băng gol, áp phích tại một số trụ sở làm việc để giúp người dân hiểu rõ hơn trong việc phòng, chống dịch bệnh. kết quả đã phát 450 tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống dịch bênh Covid-19.

 Đồng thời ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, phát hoang bụi rậm, cắt cỏ lấn lộ và chặt tỉa cây che khuất tầm nhìn được 4.200m, ban lộ đất đen 400m lộ, sửa cầu , tuyên truyền người dân trồng hoa thay thế cỏ dại, trồng và dậm lại hàng rào cây xanh trên các tuyến đường chiều dài 2.500m, thắp hương nhà bia liệt sĩ, quét dọn vệ sinh và phát cỏ khu vực nhà bia và đài tưởng niệm ngành Vô tuyến điện Miền Nam. có trên 200 lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia.

 

                                                                                                Hoài Nam – Huyện Đoàn